iPhone - Prezeranie kalendárov

background image

Prezeranie kalendárov

Kalendáre si môžete prezerať po jednom alebo ako kombinovaný kalendár. Vďaka tomu si
môžete naraz plánovať činnosti v kalendári pre prácu a kalendári pre rodinu.

Zmena zobrazenia: Klepnite na Zoznam, Deň alebo Mesiac. Pre zobrazenie po týždňoch otočte
iPhone nabok.

V zobrazení dňa sa potiahnutím prsta doprava alebo doľava presúvate medzi jednotlivými
dňami.

90

background image

Zobrazenie narodeninového
kalendára

Klepnite na Kalendáre a potom klepnite na Narodeniny. Narodeniny
z vašich kontaktov budú pridané medzi udalosti.

Zobrazenie informácií o udalosti

Klepnite na udalosť. Pre zobrazenie ďalších detailov môžete klepnúť
na informácie. Ak je napríklad špecifikovaná adresa udalosti, môžete ju
klepnutím otvoriť v aplikácii Mapy.

Úprava alebo vymazanie
kalendára

Klepnite na Kalendáre a potom klepnite na Upraviť.

Výber kalendárov na prezeranie

Klepnite na Kalendáre a potom vyberte kalendáre, ktoré si chcete
prezerať. Udalosti zo všetkých vybraných kalendárov sa zobrazia
v jedinom kalendári na vašom iPhone.