iPhone - Odpovedanie na pozvánky

background image

Odpovedanie na pozvánky

Ak máte účet iCloud, Microsoft Exchange alebo podporovaný CalDAV účet, môžete prijímať
pozvánky od ľudí z vašej organizácie a odpovedať na ne. Po prijatí pozvánky sa stretnutie
zobrazí vo vašom kalendári (lemuje ho bodkovaná čiara). sa zobrazí v pravom dolnom rohu
obrazovky.
Odpovedanie na pozvánku: Klepnite na pozvánku v kalendári. Prípadne klenutím na
zobrazte obrazovku Udalosti a potom klepnite na pozvánku.

Zobrazenie informácií
o organizátorovi

Klepnite na „pozvánka od“.

Zobrazenie ostatných pozvaných

Klepnite na Pozvaní. Klepnutím na meno osoby zobrazíte kontaktné údaje
osoby.

Pridávanie komentárov do
odpovede

Klepnite na Pridať komentáre. Vaše komentáre sa zobrazia organizátorovi,
nie však ostatným pozvaným. V závislosti od kalendárovej služby, ktorú
používate, nemusí byť pridávanie komentárov podporované.

Nastavenie dostupnosti

Klepnite na Dostupnosť a vyberte „Nemám čas“ alebo na „Mám čas“.

91

Kapitola 10

Kalendár