iPhone - Odoberanie kalendárov

background image

Odoberanie kalendárov

Odoberať môžete kalendáre, ktoré používajú formát iCalendar (.ics). Odoberanie kalendárov
podporujú mnohé kalendárové služby, vrátane služieb iCloud, Yahoo!, Google a aplikácie iCal v
systéme OS X.

Odoberané kalendáre sú určené len na čítanie. Udalosti z odoberaných kalendárov si na iPhone
môžete prezerať, nie je však možné ich upravovať, ani v nich vytvárať nové udalosti.
Odoberanie kalendára: Prejdite do Nastavenia > Mail, kontakty, kalendáre a klepnite na Pridať
účet. Klepnite na Iný a potom na Pridať odoberaný kalendár.

iCal (prípadne iný kalendár formátu .ics) zverejnený na internete môžete odoberať
jednoduchým klepnutím na odkaz.