iPhone - Stavové ikony

background image

Stavové ikony

Ikony v stavovom riadku v hornej časti obrazovky informujú o stave vášho zariadenia iPhone:

Stavová ikona

Význam

Signál mobilnej siete*

Indikuje, či ste v dosahu mobilnej siete a či môžete
uskutočňovať alebo prijímať hovory. Čím viac paličiek
je zobrazených, tým je signál silnejší. Ak nie je v dosahu
žiadny signál, paličky sú nahradené textom „Žiadna sieť“.

Režim lietadlo

Indikuje, že je zapnutý režim „lietadlo“ – nie je možné
používať telefón, pripájať sa na internet ani používať
Bluetooth® zariadenia. K dispozícii nie sú žiadne z funkcií,
ktoré používajú bezdrôtové siete. Viac v časti „Režim
lietadlo“ na strane 170.

UMTS

Zobrazuje, že sieť 4G UMTS (GSM) vášho operátora
je v dosahu zariadenia iPhone a môžete sa jej
prostredníctvom pripojiť na internet. (Len na iPhone 4S.
Služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach). Viac v
časti „Sieť“ na strane 175.

UMTS/EV-DO

Zobrazuje, že je 3G UTMS (GSM) alebo EV-DO (CDMA) sieť
vášho operátora v dosahu zariadenia iPhone a môžete
sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti
„Sieť“ na strane 175.

EDGE

Zobrazuje, že sieť EDGE (GSM) vášho operátora
je v dosahu zariadenia iPhone a môžete sa jej
prostredníctvom pripojiť na internet. Viac v časti „Sieť“ na
strane 175.

GPRS/1xRTT

Zobrazuje, že je GPRS (GSM) alebo 1xRTT (CDMA) sieť
vášho operátora v dosahu zariadenia iPhone a môžete
sa prostredníctvom nej pripojiť na internet. Viac v časti
„Sieť“ na strane 175.

Wi-Fi*

Zobrazuje, že je iPhone pripojený na internet
prostredníctvom Wi-Fi siete. Čím viac paličiek je
zobrazených, tým je signál silnejší. Viac v časti „Wi-Fi“ na
strane 170.

Zdieľanie internetu

Zobrazuje, že je iPhone pripojený k inému zariadeniu
iPhone a zdieľa s ním pripojenie na internet. Viac v časti
„Zdieľanie internetu“ na strane 173.

Synchronizácia

Zobrazuje, že sa iPhone synchronizuje s iTunes.

Aktivita siete

Signalizuje sieťovú aktivitu. Túto ikonu môžu na
identifikáciu aktívnych procesov využívať aj niektoré
aplikácie tretích strán.

Presmerovanie hovorov

Zobrazuje, že je na iPhone zapnuté presmerovanie
hovorov. Viac v časti „Presmerovanie hovorov“ na
strane 65.

12

Kapitola 1

iPhone v skratke

background image

Stavová ikona

Význam

VPN

Zobrazuje, že ste pripojený k sieti prostredníctvom VPN.
Viac v časti „Sieť“ na strane 175.

Zámok

Zobrazuje, že je iPhone zamknutý. Viac v časti „Tlačidlo
Zap./Vyp.“ na strane 10.

TTY

Zobrazuje, že je iPhone nastavený na prácu
s ďalekopisným strojom (TTY). Viac v časti „Podpora
ďalekopisu - TTY“ na strane 168.

Prehrávanie

Zobrazuje, že sa práve prehráva skladba, audiokniha
alebo podcast. Viac v časti „Prehrávanie skladieb
a ďalšieho zvukového obsahu“ na strane 80.

Zamknutie orientácie na výšku

Zobrazuje, že je orientácia obrazovky zariadenia iPhone
zamknutá na výšku. Viac v časti „Prezeranie obsahu na
šírku alebo na výšku“ na strane 22.

Budík

Zobrazuje, že máte nastavený budík. Viac v časti
„Nastavenie budíkov“ na strane 113.

Lokalizačné služby

Zobrazuje, že niektorá z aplikácií používa lokalizačné
služby. Viac v časti „Lokalizačné služby“ na strane 172.

Bluetooth*

Modrá alebo biela ikona: Bluetooth je zapnuté a
spárované so zariadením.
Sivá ikona: Bluetooth je zapnuté a spárované so
zariadením, ale zariadenie je mimo dosahu alebo
vypnuté.
Žiadna ikona: Bluetooth je vypnuté a nie je spárované so
zariadením.
Viac v časti „Bluetooth zariadenia“ na strane 35.

Batéria Bluetooth

Zobrazuje úroveň batérie podporovaného a spárovaného
Bluetooth zariadenia.

Batéria

Zobrazuje stav batérie alebo nabíjania. Viac v časti
„Batéria“ na strane 36.

* Používanie určitého príslušenstva so zariadením iPhone môže mať vplyv na výkon v
bezdrôtovej sieti.

13

Kapitola 1

iPhone v skratke