iPhone - Prehľad zariadenia iPhone

background image

Prehľad zariadenia iPhone

Konektor

slúchadiel

Slúchadlo

Prepínač

Zvoniť/Ticho

Vrchn�

mikrofón

Tlačidlá

hlasitosti

Apple Retina

displej

Reproduktor

Tlačidlo

Domov

Predná kamera

Zadná kamera

LED blesk

SIM dvierka

Dock

konektor

Tlačidlo

Zap./Vyp.

Spodn�

mikrofón

Ikony aplikácií

Stavov� riadok

iPhone

V závislosti od modelu, ktorý vlastníte a od toho, či ste si prispôsobili plochu svojho zariadenia
iPhone, môžu byť funkcie a plocha na zariadení iPhone rôzne.