iPhone - Príslušenstvo

background image

Príslušenstvo

iPhone sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom:

9

background image

Príslušenstvo

Spôsob využitia

Apple slúchadlá s ovládačom
a mikrofónom

Počúvajte hudbu a videá a telefonujte. Viac v časti „Apple slúchadlá
s ovládačom a mikrofónom“ na strane 34.

Kábel Dock connector – USB

Použite tento kábel na pripojenie zariadenia iPhone k vášmu počítaču
kvôli synchronizácii a nabíjaniu. Kábel je možné použiť s ľubovoľnou
dockovou stanicou, alebo ho môžete zapojiť priamo do vášho zariadenia
iPhone.

USB sieťový adaptér

Ak chcete nabiť iPhone, pripojte iPhone k napájaciemu adaptéru
pomocou priloženého kábla a zasuňte vidlicu do elektrickej zásuvky.

Nástroj na vysúvanie SIM karty
(nie je súčasťou príslušenstva vo
všetkých oblastiach)

Vysuňte SIM kartu.