iPhone - Comenzi pentru podcasturi și cărți audio

background image

Comenzi pentru podcasturi și cărți audio

Atunci când începeți redarea, pe ecranul În redare apar comenzi și informații pentru podcasturi
și cărți audio.

Bară de

derulare

Cap de redare

Viteză de redare

Repetare 30 de secunde

E-mail

Configurarea vitezei de redare

Apăsați

. Apăsați din nou pentru a modifica viteza.

= Redare la viteză dublă.
= Redare la jumătate din viteză.
= Redare la viteză normală.

Trecerea la orice punct de-a lungul
cronologiei

Trageți capul de redare de-a lungul barei de derulare. Glisați degetul în jos
pentru a încetini ritmul de derulare.

Afișarea sau ascunderea
comenzilor

Apăsați în centrul ecranului.

Ascunderea informațiilor
podcastului

Accesați Configurări > Muzică.

83

Capitolul 8

Muzică