iPhone - Vizualizarea paginilor web

background image

Vizualizarea paginilor web

Căutați pe web si în

pagina curentă.

Răsfoiți paginile web

deschise sau deschideți

o pagină nouă.

Apăsați dublu pe un articol

sau depărtați sau apropiați

două degete pentru zoom

înainte sau înapoi.

Introduceți o adresă web (URL).

Adăugați o favorită, adăugați la Lista de lecturi,

adăugați o pictogramă la ecranul principal

sau partajați sau tipăriți pagina.

Apăsați bara de stare pentru a

derula rapid la partea de sus.

Vizualizați favoritele sau Lista de lecturi.

Vizualizarea unei pagini web: Apăsați câmpul de adresă (din bara de titlu) pentru a activa
tastatura. Scrieți adresa web, apoi apăsați Acces.
În cazul în care câmpul de adresă nu este vizibil, apăsați bara de stare pentru a derula rapid la
partea de sus.

Puteți vizualiza paginile web în orientare portret sau peisaj.

77

background image

Ștergerea textului din câmpul de
adresă

Apăsați .

Derularea unei pagini web

Trageți în sus, în jos sau în lateral.

Derularea în interiorul unui cadru
dintr-o pagină web

Derulați cu două degete în interiorul cadrului.

Deschiderea unei pagini noi

Apăsați , apoi apăsați Pagină nouă. Puteți avea deschise până la opt
pagini simultan. Un număr din indică numărul de pagini deschise.

Accesarea altei pagini

Apăsați , răsfoiți la stânga sau la dreapta, apoi apăsați pagina.

Întreruperea încărcării unei pagini
web

Apăsați .

Reîncărcarea unei pagini web

Apăsați în câmpul de adresă.

Închiderea unei pagini

Apăsați , apoi apăsați

de pe pagină.

Protejarea informațiilor private și
blocarea unor site-uri web de la
urmărirea comportamentului dvs.

Accesați Configurări > Sunete și activați Navigare privată.

Configurarea opțiunilor pentru
Safari

Accesați Configurări > Safari.