iPhone - Linkuri

background image

Linkuri

Urmarea unui link dintr-o pagină: Apăsați linkul.

Vizualizarea adresei de destinație
a unui link

Țineți apăsat linkul.

Datele detectate - precum numerele de telefon și adresele de e-mail - pot apărea, de asemenea,
ca linkuri în paginile web. Țineți apăsat un link pentru a vedea opțiunile disponibile. A se vedea
“Utilizarea linkurilor și a datelor detectate” în pagina 72.