iPhone - Lucrul cu mai multe conturi

background image

Lucrul cu mai multe conturi

Dacă ați configurat mai multe conturi, secțiunea Conturi din ecranul Cutii poștale vă permite să
vă accesați conturile. De asemenea, puteți apăsa Toate Primite pentru a vedea toate mesajele
recepționate de dvs. într-o singură listă. Pentru informații despre configurarea de conturi de
e-mail suplimentare, a se vedea “Conturi și configurări pentru Mail” în pagina 74.

Când scrieți un mesaj nou, apăsați câmpul De la pentru a selecta contul din care să fie trimis
mesajul.