iPhone - Redirecționarea apelurilor, apel în așteptare și identificarea apelantului

background image

Redirecționarea apelurilor, apel în așteptare și identificarea

apelantului

Redirecționarea apelurilor

Puteți configura iPhone-ul pentru a redirecționa apelurile telefonice recepționate către un alt
număr.

Notă: Apelurile FaceTime nu sunt redirecționate.
Activarea redirecționării apelurilor (GSM): Accesați Configurări > Telefon > Redirecționare apel
și activați Redirecționare apel. În ecranul „Deviere către”, introduceți numărul de telefon către
care redirecționați apelurile.
Activarea redirecționării apelurilor (CDMA): Introduceți *72, urmate de numărul către care
redirecționați apelurile, apoi apăsați Sunați.

Pentru dezactivarea redirecționării apelurilor (CDMA), introduceți *73, apoi apăsați Sunați.

În cazul GSM, pictograma Redirecționare apel apare în bara de stare atunci când este activată
redirecționarea apelurilor. Trebuie să vă aflați în aria de acoperire a rețelei celulare atunci
când configurați iPhone-ul pentru a redirecționa apelurile, în caz contrar apelurile nu vor fi
redirecționate.

Apel în așteptare

Funcționalitatea de apel în așteptare vă oferă opțiunea de a prelua un apel recepționat atunci
când deja vorbiți la telefon. Puteți să:

Ignorați apelul recepționat

Â

Puneți apelul curent în așteptare și preluați apelul recepționat

Â

Terminați apelul curent și preluați apelul recepționat

Â

Dacă sunteți într-o convorbire și funcționalitatea de apel în așteptare este dezactivată, apelurile
recepționate ajung direct în mesageria vocală. A se vedea “Apeluri secundare” în pagina 61.
Activarea funcționalității de apel în așteptare (GSM): Accesați Configurări > Telefon > Apel în
așteptare.

În cazul CDMA, apelul în așteptare este activat implicit, dar poate fi dezactivat pentru un apel
individual.
Dezactivarea funcționalității apel în așteptare pentru un apel (CDMA): Introduceți *70, apoi
formați numărul.

66

Capitolul 5

Telefon

background image

Identificarea apelantului

Identificarea apelantului afișează numele sau numărul dvs. de telefon persoanei pe care o
apelați, dacă echipamentul destinatarului are această capacitate și nu ați dezactivat sau blocat
funcționalitatea.

Notă: Pentru apelurile FaceTime, numărul dvs. de telefon este afișat chiar dacă identificarea
apelantului este dezactivată sau blocată.
Activarea sau dezactivarea identificării apelantului (GSM): Accesați Configurări > Telefon >
Afișare nr. propriu.

În cazul CDMA, identificarea apelantului este activată implicit, dar poate fi dezactivată pentru un
apel individual.
Blocarea identificării apelantului pentru apel (CDMA): Introduceți *67, apoi formați numărul.