iPhone - VoiceOver

background image

Configurarea VoiceOver

Important:

VoiceOver modifică gesturile pe care le utilizați pentru a controla iPhone-ul. Odată

ce opțiunea VoiceOver este activată, trebuie să utilizați gesturi VoiceOver pentru a opera
iPhone-ul, chiar și pentru a dezactiva VoiceOver în vederea reluării operării standard.

Notă: Nu puteți utiliza simultan VoiceOver și Zoom.
Activarea sau dezactivarea VoiceOver: Accesați Configurări > General > Accesibilitate >
VoiceOver. De asemenea, puteți configura Triplu-clic buton pentru a activa sau dezactiva
VoiceOver. A se vedea “Triplu-clic buton” în pagina 165.

Activarea sau dezactivarea
enunțării indicațiilor

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver. Când
opțiunea Enunțare indicații este activată, VoiceOver vă poate spune
acțiunea articolului sau vă poate furniza instrucțiuni - de exemplu, „apăsați
dublu pentru deschidere”. De asemenea, puteți să adăugați opțiunea
Indicații la rotor, apoi să glisați în sus sau în jos pentru ajustare. A se vedea
“Utilizarea controlului rotor VoiceOver” în pagina 158.

Configurarea vitezei de enunțare
VoiceOver

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver și trageți
glisorul Viteză enunțare. De asemenea, puteți să adăugați opțiunea Viteză
enunțare la rotor, apoi să glisați în sus sau în jos pentru ajustare. A se
vedea “Utilizarea controlului rotor VoiceOver” în pagina 158.

Modificarea feedbackului la scriere Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Feedback la

scriere.

Utilizarea pronunției fonetice în
feedbackul la scriere

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizați
fonetică. Textul este citit caracter cu caracter. VoiceOver enunță mai întâi
caracterul, apoi echivalentul fonetic al acestuia - de exemplu, „f” și apoi
„Florea”.

154

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Utilizarea variațiilor de tonalitate

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Variație
tonalitate. VoiceOver utilizează o tonalitate mai înaltă la introducerea
unei litere și o tonalitate mai joasă la ștergerea unei litere. De asemenea,
VoiceOver utilizează o tonalitate mai înaltă la enunțarea primul articol
dintr-un grup (precum o listă sau un tabel) și o tonalitate mai scăzută la
enunțarea ultimului articol dintr-un grup.

Configurarea opțiunilor rotorului

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor.
Apăsați pentru selectarea sau deselectarea opțiunilor sau trageți în sus
pentru a repoziționa un articol.

Modificarea pronunției VoiceOver

Configurați rotorul la Limbă, apoi glisați în sus sau în jos. Poziția Limbă
a rotorului este întotdeauna disponibilă atunci când selectați mai multe
pronunții.

Selectarea pronunțiilor disponibile
în rotorul pentru limbă

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Rotor limbă.
Pentru a schimba poziția unei limbi în listă, trageți în sus sau în jos.

Schimbarea limbii pentru iPhone

Accesați Configurări > General > Internațional > Limbă. Este posibil ca
unele limbi să fie afectate de configurarea Format regional (Configurări >
General > Internațional > Format regional).

Omiterea imaginilor în timpul
navigării

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Navigare
imagini. Puteți opta să omiteți toate imaginile sau doar pe acelea fără
descrieri.

Enunțarea notificărilor la
deblocarea iPhone-ului

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Enunțare
notificări. Dacă această opțiune este dezactivată, iPhone-ul enunța doar
ora atunci când îl deblocați.

Utilizarea VoiceOver

Selectarea articolelor de pe ecran: Trageți degetul dvs. peste ecran. VoiceOver identifică
fiecare dintre elemente pe măsură ce le atingeți. Puteți să treceți sistematic de la un element la
următorul prin răsfoirea în stânga sau în dreapta cu un singur deget. Elementele sunt selectate
de la stânga la dreapta, de sus în jos. Răsfoiți la dreapta pentru a trece la elementul următorul,
sau răsfoiți la stânga pentru a trece la elementul anterior.

Activarea navigării verticale

Adăugați Navigate verticală la rotor, utilizați rotorul pentru a selecta
opțiunea, apoi glisați în sus sau în jos pentru a trece la articolul de
deasupra sau de dedesubt. A se vedea “Utilizarea controlului rotor
VoiceOver” în pagina 158.

Selectarea primului sau ultimului
element de pe ecran

Răsfoiți în sus sau în jos cu patru degete.

Deblocarea iPhone-ului

Selectați butonul Deblocați, apoi apăsați dublu pe ecran.

Selectarea unui articol după nume Apăsați triplu cu două degete oriunde pe ecran pentru a deschide

selectorul de articole. Apoi, scrieți un nume în câmpul de căutare sau
răsfoiți în dreapta sau în stânga pentru a vă deplasa alfabetic prin listă,
sau apăsați indexul tabelului din dreapta listei și răsfoiți în sus sau în jos
pentru a vă deplasa rapid prin lista de articole.

Schimbarea numelui unui element
de ecran pentru a fi mai ușor de
găsit

Apăsați și țineți cu două degete oriunde pe ecran.

Enunțarea textului elementului selectat: Răsfoiți în sus sau în jos cu un deget pentru citirea
cuvântului sau caracterului următor sau anterior (răsuciți controlul rotorului pentru a selecta
caractere sau cuvinte). Puteți include ortografia fonetică. A se vedea “Configurarea VoiceOver” în
pagina 154.

155

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Oprirea enunțării unui articol

Apăsați o dată cu două degete. Apăsați din nou cu două degete pentru a
relua enunțarea. Enunțarea este reluată automat atunci când selectați alt
element.

Modificarea volumului enunțării

Utilizați butoanele de volum de pe iPhone sau adăugați opțiunea de
volum la rotor și glisați în sus sau în jos pentru ajustare. A se vedea
“Utilizarea controlului rotor VoiceOver” în pagina 158.

Tăierea sonorului VoiceOver

Apăsați dublu cu trei degete. Apăsați din nou cu trei degete pentru a
reactiva enunțarea. Pentru a dezactiva doar sunetele VoiceOver, setați
comutatorul Sonerie/Silențios la Silențios. De asemenea, dacă este
conectată o tastatură externă, puteți apăsa tasta Control de pe tastatură
pentru a tăia sau restabili sonorul pentru VoiceOver.

Schimbarea vocii utilizate pentru
citire

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Utilizare
voce compactă.

Enunțarea întregului ecran
începând de sus

Răsfoiți în sus cu două degete.

Enunțarea de la articolul curent
până în josul ecranului

Răsfoiți în jos cu două degete.

Enunțarea informațiilor de stare
pentru iPhone

Apăsați în partea de sus a ecranului pentru a auzi informații precum ora,
încărcarea bateriei, puterea semnalului Wi-Fi și altele.

„Apăsarea” articolului selectat atunci când funcționalitatea VoiceOver este activată: Apăsați
dublu oriunde pe ecran.

„Apăsarea dublă” a articolului
selectat atunci când
funcționalitatea VoiceOver este
activată:

Apăsați triplu oriunde pe ecran.

Ajustarea unui glisor

Cu un singur deget, răsfoiți în sus pentru a crește valoarea configurării sau
în jos pentru a descrește valoarea configurării. VoiceOver anunță valoarea
configurării pe măsură ce o ajustați.

Derularea unei liste sau a unei
zone a ecranului

Răsfoiți în sus sau în jos cu trei degete. Răsfoiți în jos pentru a derula
lista sau ecranul cu o pagină în jos, sau răsfoiți în sus pentru a derula cu
o pagină în sus. Când derulați pagină cu pagină într-o listă, VoiceOver
enunță intervalul de articole afișate (de exemplu, „afișare rânduri între 5
și 10”). De asemenea, puteți derula continuu într-o listă în loc să derulați
pagină cu pagină. Apăsați dublu și mețineți apăsat. Când auziți o serie
de tonuri, vă puteți mișca degetul în sus sau în jos pentru a derula lista.
Derularea continuă încetează atunci când vă ridicați degetul.

Utilizarea indexului unei liste

Unele liste au un index alfabetic de-a lungul părții drepte. Indexul nu
poate fi selectat prin răsfoirea între elemente; trebuie să atingeți indexul
direct pentru a-l selecta. Cu indexul selectat, răsfoiți în sus sau în jos
pentru a vă deplasa de-a lungul indexului. De asemenea, puteți să apăsați
dublu, apoi să glisați degetul dvs. în sus sau în jos.

156

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Reordonarea unei liste

Unele liste, precum Favorite din Telefon, și Rotor și Rotor limbă din
configurările Accesibilitate pot fi reordonate. Selectați din partea
dreaptă a unui articol, apăsați dublu și țineți până când auziți un sunet,
apoi trageți în sus sau în jos. VoiceOver enunță articolul pe care l-ați mutat
deasupra sau dedesubt, în funcție de direcția în care trageți.

Rearanjarea ecranului principal

În ecranul principal, selectați pictograma pe care doriți să o mutați.
Apăsați dublu și mențineți apăsată pictograma, apoi trageți-o. VoiceOver
enunță poziția în rânduri și coloane pe măsură ce trageți pictograma.
Eliberați pictograma atunci când aceasta se află în locul dorit. Puteți
trage pictograme suplimentare. Trageți un articol înspre marginea stângă
sau dreaptă a ecranului pentru a-l muta într-o altă pagină a ecranului
principal. Când terminați, apăsați butonul principal .

Activați sau dezactivați cortina
ecranului

Apăsați triplu cu trei degete. Atunci când cortina ecranului este activată,
conținutul ecranului este activ, chiar dacă ecranul este oprit.

Deblocarea iPhone-ului

Selectați comutatorul Deblocare, apoi apăsați dublu pe ecran.

Învățarea gesturilor VoiceOver

Atunci când VoiceOver este activat, gesturile standard pentru ecranul tactil au efecte diferite.
Aceste gesturi și alte câteva suplimentare vă permit să vă deplasați pe suprafața ecranului și
să controlați elementele individuale atunci când acestea sunt selectate. Gesturile VoiceOver
includ gesturi cu două și trei degete pentru apăsare sau răsfoire. Pentru a obține cele mai bune
rezultate la utilizarea gesturilor cu două și cu trei degete, relaxați-vă și lăsați-vă degetele ușor
depărtate să atingă ecranul.

Când funcționalitatea VoiceOver este activată, puteți utiliza gesturi standard prin apăsarea
dublă și ținerea degetului dvs. pe ecran. O serie de tonuri indică faptul că gesturile normale
sunt în vigoare. Acestea rămân în vigoare până când vă ridicați degetul. După aceasta, gesturile
VoiceOver sunt reluate.

Puteți utiliza diferite tehnici pentru a introduce gesturi VoiceOver. De exemplu, puteți introduce
o apăsare cu două degete utilizând două degete de la aceeași mână, sau câte un deget de
la fiecare mână. De asemenea, puteți să vă utilizați degetele mari. Multe persoane consideră
„apăsarea despărțită” deosebit de eficientă: în loc să selectați un articol și să îl apăsați dublu,
puteți să atingeți și mențineți apăsat articolul cu un deget, apoi să apăsați ecranul cu un alt
deget. Încercați diferite tehnici pentru a descoperi care funcționează mai bine pentru dvs.

Dacă gesturile dvs. nu funcționează, încercați mișcări mai rapide, în special pentru gesturile
de apăsare dublă și răsfoire. Pentru a răsfoi, încercați să măturați rapid ecranul cu degetul
sau degetele dvs. Atunci când opțiunea VoiceOver este activată, apare configurarea Exersare
VoiceOver, care vă dă ocazia de a exersa gesturile VoiceOver înainte de a continua.
Exersarea gesturilor: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver, apoi apăsați
Exersare VoiceOver. După finalizarea exersării, apăsați OK.
Dacă nu vedeți butonul Exersare VoiceOver, asigurați-vă că funcționalitatea VoiceOver este
activată.

Iată un rezumat al gesturilor VoiceOver importante:

Navigare și citire

Â

Apăsare: Se enunță articolul.

Â

Răsfoire în dreapta sau în stânga: Selectați articolul următor sau anterior.

Â

Răsfoire în sus sau în jos: Depinde de configurarea controlului Rotor. A se vedea “Utilizarea
controlului rotor VoiceOver” în pagina 158.

157

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Â

Apăsare cu două degete: Se oprește enunțarea articolului curent.

Â

Răsfoire cu două degete în sus: Se citește tot, începând cu partea de sus a ecranului.

Â

Răsfoire cu două degete în jos: Se citește tot, începând de la poziția curentă

Â

„Frecare” cu două degeteȘ Mutați două degete înapoi și înainte rapid de trei ori (făcând un „z” )
pentru a închide o alertă sau pentru a reveni la ecranul anterior.

Â

Apăsare triplă cu două degete: Deschideți selectorul de articole.

Â

Răsfoire cu trei degete în sus sau în jos: Derulați câte o pagină.

Â

Răsfoire cu trei degete în dreapta sau în stânga: Accesați pagina următoare sau anterioară
(precum în cazul ecranului principal, aplicației Bursa sau Safari).

Â

Apăsare cu trei degete: Se enunță informații suplimentare, precum poziția într-o listă sau dacă
există text selectat.

Â

Apăsare cu patru degete în partea de sus a ecranului: Selectați primul articol de pe pagină.

Â

Apăsare cu patru degete în partea de jos a ecranului: Selectați ultimul articol de pe pagină.

Activare

Â

Apăsare dublă: Activați articolul selectat.

Â

Apăsare triplă: Apăsați dublu un articol.

Â

Apăsare despărțită: O alternativă la selectarea unui articol și apăsarea dublă este atingerea
unui articol cu un deget, urmată de apăsarea ecranului cu alt deget pentru activarea
articolului.

Â

Atingerea unui articol cu un deget, apăsarea ecranului cu alt deget („apăsare despărțită”):
Activați articolul.

Â

Apăsați dublu și țineți (1 secundă) + gest standard: Utilizați un gest standard.
Gestul de apăsare dublă și ținere determină iPhone-ul să interpreteze gestul următor ca fiind
standard. De exemplu, puteți să apăsați dublu și să mețineți apăsat, apoi, fără a vă ridica
degetul, să trageți degetul pentru a glisa un comutator.

Â

Apăsare dublă cu două degete: Preluați sau terminați un apel. Redați sau suspendați redarea
în Muzică, Videoclipuri, YouTube, Reportofon sau Poze. Fotografiați (Cameră). Porniți sau
întrerupeți înregistrarea în Cameră sau Reportofon. Porniți sau opriți cronometrul.

Â

Apăsare dublă cu două degete și ținere: Deschideți etichetatorul de elemente.

Â

Apăsare triplă cu două degete: Deschideți selectorul de articole.

Â

Apăsare dublă cu trei degete: Tăiați sau restabiliți sonorul pentru VoiceOver.

Â

Apăsare triplă cu trei degete: Activați sau dezactivați cortina ecranului.

Utilizarea controlului rotor VoiceOver

Controlul rotor este un disc virtual pe care îl puteți utiliza pentru a modifica rezultatele gesturilor
de răsfoire în sus și în jos atunci când opțiunea VoiceOver este activată.
Operarea rotorului: Rotiți două degete pe ecranul iPhone-ului în jurul unui punct dintre ele.

Schimbarea opțiunile incluse în rotor: Accesați Configurări > General > Accesibilitate >
VoiceOver > Rotor și selectați opțiunile care doriți să fie disponibile prin utilizarea rotorului.

158

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Efectul rotorului depinde de ceea ce întreprindeți. Dacă citiți text într-un e-mail recepționat,
puteți utiliza rotorul pentru a comuta între ascultarea textului vorbit cuvânt cu cuvânt sau
caracter cu caracter atunci când răsfoiți în sus sau în jos. Dacă navigați o pagină web, puteți
utiliza configurarea rotorului pentru a asculta tot textul (cuvânt cu cuvânt sau caracter cu
caracter), sau pentru a sări de la un element de un anumit tip la altul, precum titluri sau linkuri.

Citirea textului
Selectați și ascultați text după:

Caracter, cuvânt sau linie

Â

Enunțarea
Ajustați enunțarea VoiceOver după:

Volum sau viteză

Â

Utilizarea ecoului la scriere, a variației de tonalitate sau a foneticii (utilizând tastatura wireles

Â

Apple)

A se vedea “Controlarea VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless” în pagina 162.

Navigarea
Selectați și ascultați articole după:

Caracter, cuvânt sau linie

Â

Antet

Â

Link, link vizitat, link nevizitat sau link intern

Â

Control formular

Â

Tabel sau rând (la navigarea unui tabel)

Â

Listă

Â

Reper

Â

Imagine

Â

Text static

Â

Articole de același tip

Â

Butoane

Â

Câmpuri de text

Â

Câmpuri de căutare

Â

Containere (regiuni de pe ecran, precum Dock-ul)

Â

Zoom înainte sau înapoi

Introducerea de text
Deplasați punctul de inserare și ascultați text după:

Caracter, cuvânt sau linie

Â

Selectarea funcției de editare

Selectarea limbii

Utilizarea unui control
Selectați și ascultați valori după:

Caracter, cuvânt sau linie

Â

Ajustați valoarea obiectului de control

159

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Introducerea și editarea textului cu VoiceOver

Atunci când selectați un câmp de text cu VoiceOver, puteți utiliza tastatura de pe ecran sau o
tastatură externă conectată la iPhone pentru a introduce text.

Există două modalități de a introduce text în VoiceOver - scriere standard și scriere tactilă. La
scrierea standard, selectați o tastă, apoi apăsați dublu pe ecran pentru a introduce caracterul.
La scrirea tactilă, atingeți pentru a selecta o tastă și caracterul este introdus automat atunci
când ridicați degetul. Scrierea tactilă poate fi mai rapidă, dar este posibil să necesite mai mult
antrenament decât scrierea standard.

VoiceOver vă permite, de asemenea, să utilizați funcționalitățile de editare ale iPhone-ului
pentru tăiere, copiere sau lipire în câmpul de text.
Introducerea textului: Selectați un câmp de text editabil, apăsați dublu pentru a afișa punctul
de inserare și tastatura de pe ecran, apoi scrieți caractere.

Â

Scrierea standard: Selectați o tastă pe tastatură prin răsfoirea în stânga sau în dreapta, apoi
apăsați dublu pentru a introduce caracterul. Sau deplasați degetul dvs. de-a lungul tastaturii
pentru a selecta orice tastă și, în timp ce continuați să atingeți tasta cu un deget, apăsați
ecranul cu un alt deget. VoiceOver enunță tasta atunci când aceasta este selectată și încă o
dată atunci când este introdus caracterul.

Â

Scrierea tactilă: Atingeți o tastă de pe tastatură pentru selectarea acesteia, apoi ridicați
degetul pentru a introduce caracterul. Dacă atingeți o tastă greșită, deplasați-vă degetul pe
tastatură până când selectați tasta dorită. VoiceOver enunță caracterul pentru fiecare tastă pe
care o atingeți, dar nu introduce un caracter până când nu ridicați degetul.
Notă: Scrierea tactilă funcționează doar pentru tastele care introduc text. Utilizați scrierea
standard pentru alte taste precum Shift, ștergere și Retur.

Mutarea punctului de inserare: Răsfoiți în sus sau în jos pentru a deplasa punctul de inserare
înainte sau înapoi în text. Utilizați rotorul pentru a alege dacă doriți să deplasați punctul de
inserție după caracter, după cuvânt sau după linie. VoiceOver emite un sunet atunci când
punctul de inserare se deplasează și enunță caracterul, cuvântul sau linia peste care a trecut
punctul de inserare.

La deplasarea înainte după cuvinte, punctul de inserare este plasat la sfârșitul fiecărui cuvânt,
înainte de spațiul sau de semnul de punctuație care îi urmează. La deplasarea înapoi, punctul
de inserare este plasat la sfârșitul cuvântului precedent, înainte de spațiul sau de semnul de
punctuație care îi urmează. Pentru a muta punctul de inserare după semnul de punctuație de
la sfârșitul unui cuvânt sau al unei propoziții, utilizați rotorul pentru a comuta înapoi la modul
caracter. Când deplasați punctul de inserare după linie, VoiceOver enunță fiecare linie peste care
treceți. La deplasarea înainte, punctul de inserare este plasat la începutul liniei următoare (cu
excepția situației în care ajungeți la ultima linie dintr-un paragraf, caz în care punctul de inserare
este mutat la sfârșitul liniei tocmai enunțate). La deplasarea înapoi, punctul de inserare este
plasat la începutul liniei care este enunțată.

160

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Selectarea scrierii standard sau
tactile

Cu opțiunea VoiceOver activată și o tastă selectată pe tastatură, utilizați
rotorul pentru a selecta Mod scriere, apoi răsfoiți în sus sau în jos.

Ștergerea unui caracter

Selectați

, apoi apăsați dublu sau apăsați despărțit. Trebuie să faceți

aceasta chiar dacă scrieți tactil. Pentru a șterge mai multe caractere,
atingeți și mențineți apăsată tasta Ștergere, apoi apăsați ecranul cu un
alt deget câte o dată pentru fiecare caracter pe care doriți să îl ștergeți.
VoiceOver enunță caracterul care este șters. Dacă opțiunea Variație
tonalitate este activată, VoiceOver enunță caracterele șterse cu o
tonalitate mai joasă.

Selectarea textului

Configurați rotorul la Editare, răsfoiți în sus sau în jos pentru a alege
Selectați sau Selectați tot, apoi apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați,
cuvântul cel mai apropiat de punctul de inserare este selectat atunci
când apăsați dublu. Dacă ați ales Selectați tot, întregul text este selectat.
Strângeți sau desfaceți degetele pentru a micșora sau pentru a extinde
selecția.

Tăiere, copiere sau lipire

Asigurați-vă că rotorul este configurat pentru editare. Cu textul selectat,
răsfoiți în sus sau în jos pentru a selecta Tăiați, Copiați sau Lipiți, apoi
apăsați dublu.

Infirmare

Scuturați iPhone-ul, răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a selecta
acțiunea de anulat, apoi apăsați dublu.

Introducerea unui caracter
accentuat

În modul de scriere standard, selectați caracterul simplu, apoi apăsați
dublu și țineți până când auziți un sunet indicând apariția caracterelor
alternative. Trageți în stânga sau în dreapta pentru a selecta și asculta
opțiunile. Eliberați degetul pentru a introduce selecția curentă.

Schimbarea limbii în care scrieți

Configurați rotorul la Limbă, apoi răsfoiți în sus sau în jos. Selectați „limbă
implicită” pentru a utiliza limba specificată în configurările Internațional.
Rotorul limbă apare doar dacă ați selectat mai multe limbi în configurarea
VoiceOver Rotor limbă. A se vedea “Configurarea VoiceOver” în pagina 154.

Efectuarea apelurilor telefonice cu VoiceOver

Apăsați dublu ecranul cu două degete pentru a prelua sau termina un apel. Atunci când este
stabilit un apel telefonic cu opțiunea VoiceOver activată, ecranul afișează implicit tastatura
numerică în locul opțiunilor pentru apel. Aceasta facilitează utilizarea tastelor numerice pentru a
răspunde unui meniu de opțiuni atunci când comunicați cu un sistem automatizat.
Afișarea opțiunilor pentru apel: Selectați butonul Mascați taste din colțul din dreapta jos și
apăsați-l dublu.
Reafișarea tastaturii numerice: Selectați butonul Taste din apropierea centrului ecranului și
apăsați-l dublu.

Utilizarea VoiceOver cu Safari

Atunci când realizați căutări pe web în Safari cu opțiunea VoiceOver activată, articolele de rotor
Rezultate căutare vă permit să auziți lista expresiilor de căutare sugerate.
Căutare pe web: Selectați câmpul de căutare, introduceți căutarea dvs, apoi selectați Rezultate
căutare utilizând rotorul. Răsfoiți în dreapta sau în stânga pentru a vă deplasa în jos sau în sus în
listă, apoi apăsați dublu pe ecran pentru a căuta pe web expresia de căutare curentă.

Utilizarea VoiceOver cu Hărți

Puteți utiliza VoiceOver, pentru zoom înainte sai înapoi, selectarea reperelor și obținerea de
informații despre locuri.
Apropiere și depărtare prin Zoom: Selectați harta, utilizați rotorul pentru a selecta modul
zoom, apoi răsfoiți în sus sau în jos pentru zoom înainte sau zoom înapoi.

161

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Selectarea unui reper: Atingeți un reper sau răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a trece de
la un articol la altul.
Obținerea de informații despre un loc: Cu un reper selectat, apăsați dublu pentru a afișa
marcajul de informații. Răsfoiți în stânga sau în dreapta pentru a selecta butonul Alte informații,
apoi apăsați dublu pentru a afișa pagina de informații.

Editarea videoclipurilor și memo-urilor vocale cu VoiceOver

Puteți utiliza gesturi VoiceOver pentru a ajusta videoclipuri realizate cu aplicația Cameră și
înregistrări din aplicația Reportofon.
Scurtarea unui memo vocal: În ecranul Reportofon, selectați butonul din dreapta memo-ului
pe care doriți să îl scurtați, apoi apăsați dublu. Apoi selectați Scurtați memo și apăsați dublu.
Selectați începutul și sfârșitul instrumentului de scurtare. Răsfoiți în sus pentru a trage în
dreapta sau răsfoiți în jos pentru a trage în stânga. VoiceOver anunță durata de timp cu care va
fi scurtată înregistrarea corespunzătoare poziției curente. Pentru a executa scurtarea, selectați
Scurtați memo vocal și apăsați dublu.
Scurtarea unui videoclip: În timp ce vizualizați o poză \n aplicația Poze, apăsați dublu ecranul
pentru afișarea comenzilor video, apoi selectați începutul sau sfârșitul instrumentului de
scurtare. Apoi răsfoiți în sus pentru a trage în dreapta sau răsfoiți în jos pentru a trage în stânga.
VoiceOver anunță durata de timp cu care va fi scurtată înregistrarea corespunzătoare poziției
curente. Pentru a executa ajustarea, selectați Ajustați și apăsați dublu.

Controlarea VoiceOver utilizând o tastatură Apple wireless

Puteți controla VoiceOver pe iPhone utilizând o tastatură Apple wireless. A se vedea “Utilizarea
unei tastaturi Apple wireless” în pagina 28.

Puteți utiliza comenzile VoiceOver din tastatură pentru navigarea pe ecran, selectarea
articolelor, citirea conținutul ecranului, ajustarea rotorului și realizarea altor acțiuni VoiceOver.
Toate comenzile din tastatură (cu o singură excepție) includ Control-Opțiune, având în tabelul
de mai jos abrevierea „VO”.

Ajutorul VoiceOver enunță tastele sau comenzile din tastatură pe măsură ce le introduceți.
Puteți utiliza Ajutor VoiceOver pentru a afla aranjamentul tastaturii și acțiunile asociate
combinaților de taste.

Comenzi VoiceOver din tastatură
VO = Control-Opțiune

Citiți tot, începând de la poziția
curentă

VO–A

Citiți începând de sus

VO–B

Deplasați-vă la bara de stare

VO–M

Apăsați butonul principal

VO–H

Selectați articolul următor sau
anterior

VO–Săgeată dreapta sau VO–Săgeată stânga

Apăsați un articol

VO–bara de Spațiu

Apăsați dublu cu două degete

VO–”-”

Selectați articolul următor sau
anterior din rotor

VO–Săgeată sus sau VO–Săgeată jos

162

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Selectați articolul de enunțare
următor sau anterior din rotor

VO–Comandă-Săgeată stânga sau VO–Comandă-Săgeată dreapta

Ajustați articol de enunțare din
rotor

VO–Comandă-Săgeată sus sau VO–Comandă-Săgeată jos

Tăiați sau restabiliți sonorul pentru
VoiceOver

VO–S

Activați sau dezactivați cortina
ecranului

VO–Shift-S

Activați ajutorul VoiceOver

VO–K

Reveniți la ecranul anterior sau
dezactivați ajutorul VoiceOver

Escape

Navigare rapidă
Activați Navigare rapidă pentru a controla VoiceOver utilizând tastele săgeți. Opțiunea Navigare
rapidă este implicit dezactivată.

Activați sau dezactivați Navigare
rapidă

Săgeată stânga–Săgeată dreapta

Selectați articolul următor sau
anterior

Săgeată dreapta sau Săgeată stânga

Selectați articolul următor sau
anterior specificat de configurarea
rotorului

Săgeată sus sau Săgeată jos

Selectați primul sau ultimul articol Control–Săgeată sus sau Control–Săgeată jos

"Apăsați” un articol

Săgeată sus–Săgeată jos

Derulați în sus, în jos, în stânga sau
în dreapta

Opțiune–Săgeată sus, Opțiune–Săgeată jos, Opțiune–Săgeată stânga sau
Opțiune–Săgeată dreapta

Schimbați rotorul

Săgeată sus–Săgeată stânga sau Săgeată sus–Săgeată dreapta

De asemenea, puteți utiliza tastele numerice de pe o tastatură wireless Apple pentru
compunerea unui număr de telefon în aplicația Telefon sau introducerea numerelor în
Calculator.

Navigare rapidă cu o singură literă pentru web
Atunci când vedeți o pagină web cu opțiunea Navigare rapidă activată, puteți utiliza
următoarele taste de pe tastatură pentru a naviga rapid pagina. Apăsarea tastelor vă duce la
următorul articol de tipul indicat. Țineți apăsată tasta Shif atunci când apăsați litera pentru a
trece la articolul anterior.

H

Antet

L

Link

R

Câmp de text

B

Buton

C

Control formular

I

Imagine

T

Tabel

S

Text static

163

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

W

Reper ARIA

X

Listă

M

Element de același tip

1

Antet de nivel 1

2

Antet de nivel 2

3

Antet de nivel 3

4

Antet de nivel 4

5

Antet de nivel 5

6

Antet de nivel 6

Utilizarea unui afișaj Braille cu VoiceOver

Puteți utiliza un afișaj Braille Bluetooth care poate fi reîmprospătat pentru a citi redarea
VoiceOver în Braille și puteți să utilizați un afișaj Braille cu taste de introducere și cu alte comenzi
pentru a controla iPhone-ul când VoiceOver este activat. iPhone-ul funcționează cu multe
afișaje Braille wireless. Pentru o listă a afișajelor Braille compatibile, accesați www.apple.com/
accessibility/iphone/braille-display.html.
Configurarea unui afișaj Braille: Porniți afișajul, apoi Accesați > General > Bluetooth și activați
Bluetooth. Apoi, accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille și selectați
afișajul.

Activarea sau dezactivarea
modului Braille contractat

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille.

Activarea sau dezactivarea
modului Braille 8 puncte

Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille.

Pentru informații despre comenzile Braille uzuale pentru navigarea cu VoiceOver și pentru
informații specifice anumitor afișaje, accesați support.apple.com/kb/HT4400.

Afișajul Braille utilizează limba care este fixată pentru Comenzi vocale. În mod normal, aceasta
este limba stabilită pentru iPhone în Configurări > Internațional > Limbă. Puteți utiliza
configurarea de limbă VoiceOver pentru a fixa o limbă diferită pentru VoiceOver și afișajele
Braille.
Configurarea limbii pentru VoiceOver: Accesați Configurări > General > Internațional >
Comenzi vocale, apoi apăsați limba.

Dacă schimbați limba pentru iPhone, este posibil să trebuiască să reconfigurați limba pentru
VoiceOver și afișajul dvs. Braille.

Puteți configura celula din extrema stângă sau dreaptă a afișajului dvs. Braille pentru a furniza
informații de stare și alte informații de sistem:

Istoric anunțuri conține un mesaj necitit

Â

Mesajul curent din Istoric anunțuri nu a fost citit

Â

Enunțarea VoiceOver are sonorul tăiat

Â

Bateria iPhone-ului este slabă (încărcare sub 20%)

Â

iPhone-ul este în orientare peisaj

Â

Ecranul este dezactivat

Â

Linia curentă conține text suplimentar la stânga

Â

164

Capitolul 31

Accesibilitate

background image

Linia curentă conține text suplimentar la dreapta

Â

Configurarea celulei din extrema stângă sau dreaptă pentru afișarea informațiilor de stare:
Accesați Configurări > General > Accesibilitate > VoiceOver > Braille > Celulă de stare, apoi
apăsați Stânga sau Dreapta.
Vizualizarea unei descrieri extinse a celulei de stare: Pe afișajul dvs. Braille, apăsați butonul de
rutare al celulei de stare.