iPhone - Vibrații personalizate

background image

Vibrații personalizate

Puteți aloca modele de vibrație speciale pentru apelurile telefonice sau apelurile FaceTime
provenite de la contacte importante. Alegeți dintre modelele existente sau creați unul nou.
Activarea vibrațiilor personalizate: Accesați Configurări > General > Accesibilitate > Vibrații
personalizate.

Selectarea modelului de vibrație
pentru un contact

În Contacte, selectați un contact, apoi apăsați „vibrație”. Dacă nu vedeți
opțiunea vibrație în informațiile contactului, apăsați Editare și adăugați-o.

Crearea unui model nou de
vibrație

Dacă deja editați un contact, apăsați „vibrație” și apăsați Creați o vibrație
nouă. De asemenea, puteți accesa Configurări > Sunete > Vibrație > Creați
o vibrație nouă.

Stabilirea unui model personalizat
ca implicit

Accesați Configurări > Sunete > Vibrație și selectați un model.

167

Capitolul 31

Accesibilitate