iPhone - Enunțare selecție

background image

Chiar dacă funcționalitatea VoiceOver este dezactivată, iPhone-ul poate citi cu glas tare orice
text pe care îl puteți selecta.
Activarea funcționalității Enunțare selecție și ajustarea vitezei de enunțare: Accesați
Configurări > General > Accesibilitate > Enunțare selecție.

Citirea textului

Selectați textul, apoi apăsați Enunțare.

Enunțare auto-text