iPhone - Compatibilitatea cu protezele auditive

background image

Compatibilitatea cu protezele auditive

FCC a adoptat reglementări de compatibilitate cu protezele auditive (HAC - hearing aid
compatibility) pentru telefoanele digitale wireless. Aceste reglementări impun testarea și
clasificarea anumitor telefoane în conformitate cu standardele ANSI (American National
Standard Institute) C63.19-2007 de compatibilitate cu protezele auditive. Standardul ANSI de
compatibilitate cu protezele auditive conține două tipuri de evaluări: o evaluare „M” pentru
interferențe reduse de radiofrecvență pentru a permite cuplarea acustică a protezelor auditive
care nu operarează în modul telecoil și o evaluare „T” pentru cuplarea inductivă cu proteze
auditive operând în modul telecoil. Aceste evaluări sunt acordate pe o scară de la unu la patru,
unde patru reprezintă compatibilitate maximă. Un telefon este considerat compatibil cu
protezele auditive în conformitate cu reglementările FCC dacă este evaluat M3 sau M4 pentru
cuplare acustică și T3 sau T4 pentru cuplare inductivă.

Pentru evaluările curente de compatibilitate cu protezele auditive ale iPhone-ului, accesați
www.apple.com/support/hac.

Evaluările de compatibilitate cu protezele auditive nu garantează că o anumită proteză auditivă
funcționează cu un anumit telefon. Unele proteze auditive pot funcționa bine cu telefoane care
nu se încadrează într-o anumită evaluare. Pentru vă asigura asupra interoperabilității dintre o
proteză auditivă și un telefon, utilizați-le împreună înainte de achiziționare.

Modul proteză auditivă
iPhone-ul 4 GSM are un Mod proteză auditivă care, odată activat, poate reduce interferențele
cu unele modele de proteze auditive. Modul proteză auditivă reduce puterea transmisiei radio
celulare în banda GSM 1900 MHz și poate avea ca rezultat diminuarea acoperirii celulare 2G.
Activarea modului proteză auditivă (iPhone 4 GSM:) Accesați Configurări > General >
Accesibilitate.