iPhone - Utilizarea aplicațiilor

background image

Utilizarea aplicațiilor

Ecranul Multi-Touch de înaltă rezoluție și gesturile simple cu degetele facilitează utilizarea
aplicațiilor iPhone.

Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Apăsați butonul principal pentru accesarea ecranului principal și vizualizarea aplicațiilor dvs.
Deschiderea unei aplicații: Apăsați pe aceasta.

Pentru a reveni la ecranul principal, apăsați din nou butonul principal . Răsfoiți în stânga sau în
dreapta pentru a vedea alt ecran principal.

Răsfoiți în stânga sau în dreapta

la un alt ecran principal.

Faceți dublu clic pe butonul principal pentru a afișa bara de multitasking, care vă prezintă
aplicațiile dvs. cel mai recent utilizate. Apăsați o aplicație pentru a o redeschide sau răsfoiți
pentru a vedea mai multe aplicații.

Aplicații recent utilizate

20

background image

Eliminarea unei aplicații din bara
multitasking

Atingeți și mențineți apăsată pictograma aplicației până când începe să
tremure, apoi apăsați

. Eliminarea unei aplicații din bara de multitasking

forțează și terminarea acesteia.

Derularea

Trageți în sus sau în jos pentru a derula conținutul. În unele ecrane, precum paginile web, puteți
derula conținutul și în lateral.

Tragerea cu degetul pentru derulare nu va selecta și nu va activa nimic pe ecran.

Răsfoiți pentru a derula rapid.

Puteți aștepta oprirea derulării, sau puteți atinge ecranul pentru a o opri imediat. Atingerea
ecranului pentru oprirea derulării nu va selecta și nu va activa nimic.

Pentru a derula rapid la partea de sus a unei pagini, apăsați bara de stare din partea de sus a
ecranului.

Trageți cu degetul

de-a lungul indexului

pentru derulare rapidă.

Apăsați o literă pentru

a sări la o secțiune.

21

Capitolul 3

Noțiuni elementare

background image

Apăsați un articol din listă pentru a-l selecta. În funcție de listă, apăsarea unui articol poate avea
consecințe diferite - de exemplu, poate să deschidă o nouă listă, să redea o melodie, să deschidă
un e-mail sau să afișeze informațiile de contact ale cuiva astfel încât să puteți apela persoana
respectivă.

Zoom înainte sau înapoi

Când vizualizați fotografii, pagini web, mesaje e-mail sau hărți, le puteți apropia (zoom înainte)
și depărta (zoom înapoi). Strângeți sau desfaceți degetele pentru a controla nivelul de zoom.
Pentru fotografii și pagini web, apăsați dublu (apăsați rapid de două ori) pentru zoom înainte,
apoi apăsați dublu din nou pentru a zoom înapoi. Pentru hărți, apăsați dublu pentru zoom
înainte și apăsați o dată cu două degete pentru zoom înapoi.

Zoom este și o funcționalitate de accesibilitate care vă permite să măriți ecranul oricărei aplicații
pe care o utilizați, pentru a vă ajuta să vedeți conținutul afișat. A se vedea “Zoom” în pagina 165.

Vizualizarea în orientare portret sau peisaj

Numeroase aplicații iPhone vă permit să vizualizați ecranul atât în orientare portret cât și peisaj.
Rotiți iPhone-ul și conținutul ecranul se va roti la rândul său, ajustându-se automat noii orientări
a ecranului.

Este posibil să preferați orientarea peisaj pentru vizualizarea paginilor web în Safari, sau la
introducerea de text, de exemplu. Paginile web se redimensionează pentru ecranul mai lat din
orientarea peisaj, mărind textul și imaginile. Tastatura de pe ecran este, de asemenea, mai mare.

Filmele vizionate în Videoclipuri și YouTube apar doar în orientare peisaj. De asemenea,
vizualizările stradale din Hărți apar doar în orientare peisaj.
Blocarea ecranului în orientare portret: Faceți dublu clic pe butonul principal , răsfoiți partea
de jos a ecranului de la stânga la dreapta, apoi apăsați .

22

Capitolul 3

Noțiuni elementare

background image

Pictograma blocării în orientare portret apare în bara de stare atunci când orientarea
ecranului este blocată.