iPhone - Personalizarea ecranului principal

background image

Personalizarea ecranului principal

Rearanjarea aplicațiilor

Puteți personaliza dispunerea pictogramelor aplicațiilor pe ecranul principal - inclusiv a
aplicațiilor din Dock-ul aflat de-a lungul părții de jos a ecranului. Dacă doriți, le puteți aranja pe
mai multe ecrane principale. De asemenea, puteți organiza aplicațiile prin colectarea acestora în
dosare.

Rearanjarea pictogramelor:

1

Apăsați și mențineți apăsată orice aplicație din ecranul principal până când aceasta începe să

tremure.

2

Aranjați aplicațiile prin tragere.

3

Apăsați butonul principal pentru a vă salva aranjamentul.

Mutarea unei pictograme pe un
alt ecran

În timpul rearanjării aplicațiilor, trageți o aplicație spre marginea ecranului.

Crearea de ecrane principale
suplimentare

În timpul rearanjării aplicațiilor, răsfoiți la ecranul principal aflat cel mai
în dreapta, apoi trageți o aplicație spre marginea din dreapta a acestuia.
Puteți crea până la 11 ecrane principale.

Resetarea ecranului principal la
aranjamentul implicit

Accesați Configurări > General > Resetare, apoi apăsați Resetați ecran
principal.
Resetarea ecranului principal elimină toate dosarele pe care le-ați creat și
aplică fundalul implicit ecranului dvs. principal.

Puteți adăuga pe ecranul principal pictograme pentru deschiderea paginilor web favorite. A se
vedea “Elemente Web Clip” în pagina 80.

Atunci când iPhone-ul este conectat fizic la computerul dvs. (printr-un cablu de la conectorul
Dock la USB), vă puteți personaliza ecranele principale utilizând iTunes. În iTunes, selectați
iPhone în lista Dispozitive, apoi faceți clic pe Aplicații în partea de sus a ecranului.

Organizarea cu dosare

Dosarele vă permit să organizați aplicațiile de pe ecranul principal. Puteți să adăugați maxim
12 aplicații într-un dosar. iPhone denumește automat un dosar atunci când îl creați, pe baza
categoriei aplicațiilor pe care le-ați utilizat pentru crearea dosarului. Îi puteți schimba numele
oricând doriți. Asemenea aplicațiilor, și dosarele pot fi rearanjate prin tragerea lor pe ecranele
principale sau în Dock.

23

Capitolul 3

Noțiuni elementare

background image

Crearea unui dosar: Atingeți și mențineți apăsată o aplicație până când aplicațiile ecranului
principal încep să tremure, apoi trageți aplicația peste o altă aplicație.

iPhone-ul creează un nou dosar care include cele două aplicații și prezintă numele dosarului.
Puteți apăsa câmpul de nume pentru a introduce un nume diferit.

Apăsați un dosar pentru a-l deschide, apoi puteți apăsa pentru a deschide o aplicație din
interior. Pentru a închide un dosar, apăsați în afara dosarului sau apăsați butonul principal .

În timpul aranjării aplicațiilor:

Adăugarea unei aplicații într-un
dosar

Trageți aplicația peste dosar.

Eliminarea unei aplicații dintr-un
dosar

Apăsați pentru a deschide dosarul, apoi trageți aplicația în afara dosarului.

Ștergerea unui dosar

Mutați toate aplicațiile în afara dosarului. Dosarul este șters automat.

Redenumirea unui dosar

Apăsați pentru a deschide dosarul, apoi apăsați numele din partea de sus
și utilizați tastatura pentru a introduce un nume nou.

Când terminați de organizat ecranele dvs. principale, apăsați butonul principal pentru a vă
salva modificările.

Adăugarea fundalului

Puteți configura o imagine sau o poză ca fundal pentru ecranul blocat. De asemenea, puteți
configura un fundal pentru ecranul dvs. principal. Puteți selecta o imagine preinstalată pe
iPhone, o poză din Rolă film sau dintr-un alt album de pe iPhone-ul dvs.

Configurarea fundalului:

1

În Configurări, selectați Fundal, apăsați imaginea ecranelor de blocare și principal, apoi apăsați

Fundal sau un album.

2

Apăsați pentru a selecta o imagine sau o poză. Dacă selectați o poză, trageți pentru a o poziționa

și strângeți sau desfaceți degetele pentru a o redimensiona prin zoom, până când arată așa cum
doriți.

24

Capitolul 3

Noțiuni elementare

background image

3

Apăsați Fixați, apoi selectați dacă doriți să utilizați poza ca fundal pentru ecranul de blocare,

pentru ecranul principal sau pentru ambele.

Scrierea

Tastatura de pe ecran apare oricând aveți nevoie să scrieți.

Introducerea de text