iPhone - Contacte unificate

background image

Contacte unificate

Atunci când sincronizați contacte cu mai multe conturi, este posibil să aveți înregistrări pentru
aceeași persoană în mai multe conturi. Pentru a evita apariția redundantă a contactelor în lista
Toate contactele, contactele din conturi diferite care au același nume sunt asociate și afișate ca
un singur contact unificat. Atunci când vizualizați un contact unificat, titlul Info. unificate apare în
partea de sus a ecranului.
Asocierea unui contact: Apăsați Editare, apoi apăsați și selectați un contact.

Dacă asociați contacte cu nume sau prenume diefrite, numele contactelor individuale nu se
vor modifica, dar pe fișa contactului unificat va apărea un singur nume. Pentru a alege ce nume
să apară la vizualizarea fișei unificate, apăsați fișa asociată cu numele pe care îl preferați, apoi
apăsați Utilizați acest nume în fișa unificată.

Vizualizarea informațiilor de
contact dintr-un cont sursă

Apăsați unul dintre conturile sursă.

Anularea asocierii unui contact

Apăsați Editare, apăsați

, apoi apăsați Anulați asociere.

Contactele asociate nu sunt fuzionate. Dacă modificați sau adăugați informații într-un contact
unificat, modificările sunt copiate în fiecare cont sursă în care respectivele informații există deja.

134

Capitolul 24

Contacte