iPhone - Gestionarea mementourilor în vizualizarea Listă

background image

listă.
Pentru crearea și editarea listelor, consultați “Gestionarea mementourilor
în vizualizarea Listă” în pagina 117.

Ștergerea unui memento

Apăsțai mementoul, apăsați Mai mult, apoi apăsați Ștergeți.

Editarea unui memento

Apăsați mementoul, apoi apăsați numele acestuia.

Marcarea unui memento drept
finalizat

Apăsați caseta de lângă articol, astfel încât să apară o bifă.
Articolele finalizate sunt prezentate în lista Finalizate. A se vedea
“Gestionarea mementourilor finalizate” în pagina 118.

Configurarea tonului redat pentru
mementouri

Accesați Configurări > Sunete.

Utilizarea iCloud pentru a menține
mementourile actualizate
pe dispozitivele dvs. iOS și
computerele dvs.

Accesați Configurări > iCloud, apoi activați Mementouri. A se vedea
“iCloud” în pagina 17.

Gestionarea mementourilor în vizualizarea Listă

Organizarea mementourilor în liste facilitează separarea activităților profesionale, personale și
de alt tip. Aplicația Mementouri are o listă pentru mementourile active, plus o listă integrată a
articolelor finalizate. Puteți adăuga propriile dvs. liste.
Crearea unei liste: în partea de sus a ecranului, apăsați Listă, apoi apăsați . Apăsați Editare.

Comutarea rapidă între liste

Glisați în stânga sau în dreapta peste ecran.
Puteți sări și la o listă specifică. Apăsați

, apoi apăsați numele unei liste.

Vizualizarea articolelor finalizate

Glisați în stânga peste ecran, până când ajungeți la lista Finalizate.

Schimbarea ordinii listelor

În vizualizarea Listă, apăsați

, apoi apăsați Editați. Trageți

de lângă o

listă pentru a schimba ordinea.
Nu puteți muta o listă într-un alt cont și nu puteți schimba ordinea
mementourilor într-o listă.

Ștergerea unei liste

În vizualizarea Listă, apăsați

, apoi apăsați Editați. Apăsați

pentru

fiecare listă pe care doriți să o ștergeți.
Atunci când ștergeți o listă, sunt șterse și toate articolele din listă.

Schimbarea numelui unei liste

În vizualizarea Listă, apăsați

, apoi apăsați Editați. Apăsați numele pe

care doriți să îl schimbați, apoi scrieți alt nume. Apăsați OK.

Stabilirea unei liste implicite
pentru mementourile noi

Accesați Configurări > Mail, Contacte, Calendare, apoi, sub antetul
Mementoruri, apăsați Listă implicită.

De asemenea, puteți crea un memento prin vorbire. A se vedea Capitol 4, “Siri,” în pagina 41.

117

Capitolul 19

Mementouri