iPhone - Configurarea unui memento

background image

Configurarea unui memento

Puteți configura un memento pentru o dată și o oră, pentru un loc sau pentru ambele.
Adăugarea unui memento: În Mementouri, apăsați apoi introduceți o descriere și apăsați OK.

După ce adăugați un memento, îi puteți ajusta configurările:

116

background image

Configurarea unui loc pentru un
memento

Apăsați mementoul, apoi apăsați Reamintire. Activați „Într-un loc” și
selectați Când plec sau Când sosesc sau ambele.
Pentru a schimba locul cu altul decât cel în care vă aflați, apăsați Locul
actual, apoi apăsați Selectați adresa și alegeți un amplasament din
contacte.
A se vedea “Despre mementourile de localizare” în pagina 118.

Configurarea unei date scadente
pentru un memento

Apăsați mementoul, apoi apăsați Reamintire. Activați „Într-o zi”, apoi
stabiliți data și ora la care doriți să vi se reamnitească. Mementourile care
sunt scadente și nefinalizate sunt afișate în centrul de notificări.

Adăugarea de notițe la un
memento

Apăsați mementoul, apoi apăsați Mai mult. Apăsați Notițe.

Mutarea unui memento în altă listă Apăsați mementoul, apoi apăsați Mai mult. Apăsați Listă și selectați altă