iPhone - Aflarea itinerariilor

background image

Aflarea itinerariilor

Obținerea de itinerarii:

1

Apăsați Itinerarii.

2

Introduceți locul de plecare și locul de sosire.

Apăsați

în oricare dintre câmpuri pentru a selecta un amplasament din Favorite (inclusiv

localizarea dvs. actuală sau reperul plasat), ul loc recent sau un contact. Dacă

nu este vizibil,

apăsați pentru a șterge conținutul câmpului.

3

Apăsați Rută, apoi selectați itinerarii rutiere ( ), de transport public ( ) sau pietonale ( ).

4

Realizați una dintre următoarele acțiuni:

Â

Pentru a vedea itinerariul pas cu pas, apăsați Start, apoi apăsați pentru a vedea următorul
tronson al călătoriei.

108

Capitolul 15

Hărți

background image

Â

Pentru a vedea itinerariul integral într-o listă, apăsați , apoi apăsați Listă.
Apăsați orice articol din listă pentru a vizualiza o hartă reprezentând tronsonul respectiv
al călătoriei. Apăsați Privire de ansamblu rută pentru a reveni la ecranul cu informații de
ansamblu.

5

Dacă apar mai multe rute, selectați-o pe cea pe care doriți să o utilizați.

Dacă utilizați transportul public, apăsați pentru a stabili ora dvs. de plecare sau de sosire și
pentru a selecta un orar pentru călătorie. Apăsați pictograma în dreptul unei stații pentru a
vedea ora de plecare pentru acel autobuz sau tren și pentru a obține un link către site-ul web
sau informațiile de contact ale transportatorului.

Afați itinerarii de la un
amplasament de pe hartă

Apăsați reperul, apăsați

, apoi apăsați Itinerariu de aici sau Itinerariu

până aici.

Marcarea unui loc ca favorit

Apăsați „Adăugați la Favorite”.