iPhone - Tipărirea pozelor

background image

Tipărirea pozelor

Tipărirea unei poze: Apăsați , apoi apăsați Tipăriți.
Tipărirea mai multor poze: În timp ce vizualizați un album de poze, apăsați . Selectați pozele
pe care doriți să le tipăriți, apoi apăsați Tipăriți.
Pentru mai multe informații, a se vedea “Tipărirea” în pagina 29.

97

Capitolul 11

Poze

background image

Cameră

12