iPhone - Vizualizarea calendarelor dvs.

background image

Vizualizarea calendarelor dvs.

Vă puteți vedea calendarele individual sau într-un calendar combinat. Aceasta facilitază
gestionarea simultană a calendarelor personale și profesionale.

Adăugați un eveniment.

Zilele cu puncte au

programate evenimente.

Accesați ziua

curentă.

Comutați vizualizările.

Răspundeți unei

invitații din calendar.

Evenimente pentru

ziua selectată

Schimbarea vizualizării: Apăsați Listă, Zi sau Lună. Pentru a vizualiza după săptămână, rotiți
iPhone-ul pe o parte.

În vizualizarea Zi, glisați în stânga sau în dreapta pentru a vă deplasa între date.

91

background image

Vizualizarea calendarului Zile de
naștere

Apăsați Calendare, apoi apăsați Zile de naștere pentru a include zilele de
naștere ale contactelor dvs. pe lângă evenimentele dvs.

Vizualizarea detaliilor unui
eveniment

Apăsați evenimentul. Puteți apăsa informațiile evenimentului pentru a
afla mai multe detalii. De exemplu, dacă este specificată adresa unui loc,
apăsați-o pentru a deschiderea în Hărți.

Editarea sau ștergerea unui
calendar

Apăsați Calendare, apoi apăsați Editare.

Selectarea calendarelor de
vizualizat

Apăsați Calendare, apoi apăsați pentru a selecta calendarele pe care doriți
să le vizualizați. Evenimentele pentru toate calendarele selectate apar într-
un singur calendar pe iPhone.