iPhone - Pictogramele de stare

background image

Pictogramele de stare

Pictogramele din bara de stare din partea de sus a ecranului vă oferă informații despre iPhone:

Pictogramă de
stare

Semnificație

Semnal celular*

Indică dacă vă aflați în raza de acțiune a unei rețele
celulare și dacă puteți iniția și recepționa apeluri.
Numărul de bare este proporțional cu puterea
semnalului. Dacă nu există semnal, barele sunt înlocuite
cu mesajul „Niciun serviciu”.

Mod Avion

Indică dacă modul Avion este activat - nu puteți să
utilizați telefonul, să accesați Internetul sau să utilizați
dispozitive Bluetooth®. Funcționalitățile care nu necesită
comunicații wireless sunt disponibile. A se vedea “Mod
Avion” în pagina 171.

UMTS

Indică dacă rețeaua 4G UMTS (GSM) a operatorului dvs.
este disponibilă și dacă iPhone-ul se poate conecta la
Internet prin respectiva rețea. (doar pentru iPhone 4S.
Funcționalitatea nu este disponibilă în toate regiunile.) A
se vedea “Rețea” în pagina 176.

UMTS/EV-DO

Indică dacă rețeaua 3G UMTS (GSM) sau EV-DO (CDMA)
a operatorului dvs. este disponibilă și dacă iPhone-ul
se poate conecta la Internet prin respectiva rețea. A se
vedea “Rețea” în pagina 176.

EDGE

Indică dacă rețeaua EDGE (GSM) a operatorului dvs. este
disponibilă și dacă iPhone-ul se poate conecta la Internet
prin respectiva rețea. A se vedea “Rețea” în pagina 176.

GPRS/1xRTT

Indică dacă rețeaua GPRS (GSM) sau 1xRTT (CDMA) a
operatorului dvs. este disponibilă și dacă iPhone-ul se
poate conecta la Internet prin respectiva rețea. A se
vedea “Rețea” în pagina 176.

Wi-Fi*

Indică dacă iPhone-ul este conectat la Internet printr-o
rețea Wi-Fi. Numărul de bare este proporțional cu
puterea conexiunii. A se vedea “Wi-Fi” în pagina 171.

Hotspot personal

Indică dacă iPhone-ul este conectat la un alt iPhone,
furnizând un Hotspot personal. A se vedea “Hotspot
personal” în pagina 174.

Sincronizare

Indică dacă iPhone-ul se sincronizrează cu iTunes.

Activitate de rețea

Indică activitatea rețelei. De asemenea, unele aplicații de
la terțe părți pot utiliza pictograma pentru a indica un
proces activ.

Redirecționarea apelurilor

Indică dacă redirecționarea apelurilor este configurată
pe iPhone. A se vedea “Redirecționarea apelurilor” în
pagina 66.

12

Capitolul 1

Scurtă prezentare iPhone

background image

Pictogramă de
stare

Semnificație

VPN

Indică dacă sunteți conectat la o rețea utilizând VPN. A se
vedea “Rețea” în pagina 176.

Blocare

Indică dacă iPhone-ul este blocat. A se vedea “Buton
Pornire/Oprire” în pagina 10.

TTY

Indică dacă iPhone-ul este configurat pentru a funcționa
cu un teleimprimator (TTY). A se vedea “Compatibilitate
TTY (teleimprimator)” în pagina 169.

Redare

Indică dacă se află în redare o melodie, o carte audio
sau un podcast. A se vedea “Redarea melodiilor și altor
conținuturi audio” în pagina 81.

Blocarea orientării portret

Indică dacă ecranul iPhone-ul este blocat în orientarea
portret. A se vedea “Vizualizarea în orientare portret sau
peisaj” în pagina 22.

Alarmă

Indică dacă este configurată o alarmă. A se vedea
“Configurarea alarmelor” în pagina 114.

Servicii de localizare

Indică dacă un articol utilizează serviciile de localizare. A
se vedea “Servicii de localizare” în pagina 173.

Bluetooth*

Pictogramă albastră sau albă: Bluetooth este activat și
asociat cu un dispozitiv.
Pictogramă gri: Bluetooth este activat și asociat cu un
dispozitiv, dar dispozitivul este în afara razei de acțiune
sau oprit.
Nicio pictogramă: Bluetooth este dezactivat sau nu este
asociat cu un dispozitiv.
A se vedea “Dispozitive Bluetooth” în pagina 35.

Baterie Bluetooth

Indică nivelul bateriei unui dipozitiv Bluetooh asociat
compatibil

Baterie

Indică nivelul bateriei sau stadiul de încărcare. A se vedea
“Baterie” în pagina 36.

* Utilizarea anumitor accesorii cu iPhone poate afecta performanțele wireless.

13

Capitolul 1

Scurtă prezentare iPhone