iPhone - Edycja rozmów

background image

Edycja rozmów

Nie trzeba przechowywać w urządzeniu całości rozmowy, można usunąć niepotrzebne
wypowiedzi i pozostawić jedynie jej fragment. Można również usuwać całe rozmowy z listy
Wiadomości.
Edycja rozmowy: Stuknij w Edycja, zaznacz fragmenty do usunięcia, a następnie stuknij w Usuń.

Wymazywanie wszystkich tekstów
i załączników bez usuwania
rozmowy

Stuknij w Edycja, a następnie w Wyczyść.

Usuwanie rozmowy

Przewiń rozmowę, a następnie stuknij w Usuń.