iPhone - Listy utworów

background image

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w Genius. Jeśli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.
Możesz przełączać poszczególne miksy, przesuwając palcem w lewo lub w prawo. Aby odtworzyć
miks, stuknij w .
Tworzenie listy utworów Genius: Wyświetl Listy utworów, a następnie stuknij w Lista utworów
Genius i wybierz utwór z listy.
Aby utworzyć listę utworów Genius z ekranu Odtwarzane, stuknij, aby wyświetlić narzędzia, a
następnie stuknij w .

Zachowywanie listy utworów
Genius

Stuknij w Zachowaj na liście utworów. Lista zostanie zachowana pod taką
samą nazwą, jak tytuł utworu wybranego do jej utworzenia.

Odświeżanie listy utworów Genius

Stuknij w Odśwież na liście utworów.

Tworzenie listy utworów Genius na
podstawie innego utworu

Stuknij w listę Genius, następnie stuknij w Nowa i wybierz inny utwór.

Usuwanie zachowanej listy
utworów Genius

Stuknij w listę Genius, a następnie stuknij w Usuń.

Listy utworów Genius utworzone na iPhonie są kopiowane na komputer podczas synchronizacji z
iTunes.

Uwaga:  Po zsynchronizowaniu listy utworów Genius z iTunes nie można usunąć jej bezpośrednio
z iPhone'a. Do usunięcia, zmiany nazwy lub wyłączenia synchronizacji takiej listy należy użyć
iTunes.

Listy utworów

Możesz tworzyć i edytować swoje własne listy utworów na iPhonie lub edytować listy utworów
zsynchronizowane z iTunes na komputerze.
Tworzenie listy utworów: Wyświetl Listy utworów, a następnie stuknij w Dodaj listę. Wprowadź
tytuł, stuknij w , aby wybrać utwory i wideo, które chcesz uwzględnić na liście, a następnie
stuknij w Gotowe.
Po utworzeniu listy utworów i zsynchronizowaniu iPhone'a z komputerem, lista jest
synchronizowana z biblioteką iTunes.
Edycja listy utworów: Wyświetl Listy utworów i zaznacz listę, którą chcesz edytować. Stuknij
w Edycja, a następnie:

Â

Aby dodać więcej utworów: Stuknij w .

Â

Aby usunąć utwór: Stuknij w . Usunięcie utworu z listy nie powoduje jego usunięcia z
iPhone'a.

Â

Aby przenieść utwór na wyższą lub niższą pozycję na liście: Przeciągnij .

Wprowadzone zmiany kopiowane są do listy w bibliotece iTunes — podczas następnej
synchronizacji iPhone'a z komputerem lub bezprzewodowo przez iCloud (jeśli używasz funkcji
iTunes Match).

86

Rozdział 8

Muzyka

background image

Usuwanie listy utworów

W Listach utworów stuknij w listę, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij
w Usuń.

Wymazywanie listy utworów

W Listach utworów stuknij w listę, którą chcesz wymazać, a następnie
stuknij w Wymaż.

Usuwanie utworu z iPhone'a

W Utworach przesuń palcem po danym utworze, a następnie stuknij w
Usuń.
Utwór zostanie usunięty z iPhone'a, ale nie z biblioteki iTunes na Macu lub
komputerze PC.