iPhone - Kolekcja domowa

background image

Kolekcja domowa

Kolekcja domowa umożliwia odtwarzanie muzyki, filmów i programów telewizyjnych na iPhonie
z biblioteki iTunes na Macu lub komputerze PC. iPhone i komputer muszą znajdować się w
tej samej sieci Wi-Fi. Na komputerze otwarty musi być iTunes z włączoną Kolekcją domową i
zalogowanym tym samym Apple ID, co w przypadku Kolekcji domowej na iPhonie.

Uwaga:  Dla Kolekcji domowej wymagany jest iTunes 10.2 lub nowszy, dostępny pod adresem
www.itunes.com/pl/download. Udostępnianie materiałów dodatkowych z iTunes Store (np.
cyfrowych wkładek do płyt oraz materiałów iTunes Extras) nie jest możliwe.

Odtwarzanie muzyki z biblioteki iTunes na iPhonie:

1

W programie iTunes na komputerze wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową.

2

Zaloguj się, następnie kliknij w Włącz Kolekcję domową.

3

Na iPhonie wybierz Ustawienia > Muzyka, a następnie zaloguj się do kolekcji domowej przy

użyciu tego samego Apple ID i hasła.

4

W programie Muzyka stuknij w Więcej, następnie stuknij w Udostępniane i wybierz swoją

bibliotekę na komputerze.

Powracanie do materiałów na
iPhonie

Stuknij w Udostępniane i wybierz Mój iPhone.

87

Rozdział 8

Muzyka