iPhone - Zakładki i historia

background image

Zakładki i historia

Dodawanie zakładki: Otwórz stronę, stuknij w , a następnie stuknij w Dodaj zakładkę.
Podczas zachowywania zakładki można zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są
w głównym katalogu zakładek. Jeśli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w Zakładki.
Wyświetlanie poprzednich stron internetowych (historia): Stuknij w , a następnie stuknij
w Historia. Aby wymazać historię, stuknij w Wymaż.

Otwieranie strony oznaczonej
zakładką

Stuknij w

.

Edycja zakładki lub katalogu
zakładek

Stuknij w

, wybierz katalog zawierający zakładkę lub katalog, który

chcesz edytować, a następnie stuknij w Edycja.

Używanie iCloud do uaktualniania
zakładek na urządzeniach z
systemem iOS i komputerach

Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Zakładki. Zobacz „iCloud“ na
stronie 17.

Synchronizowanie zakładek z
przeglądarką internetową na
komputerze

Zobacz „Synchronizowanie z iTunes“ na stronie 18.

79

Rozdział 7

Safari