iPhone - Reader

background image

Reader wyświetla artykuły internetowe bez reklam i zbędnych elementów, pozwalając skupić się
na treści. Na stronie zawierającej artykuł można użyć Readera, aby wyświetlić sam artykuł.
Wyświetlanie artykułu w Readerze: Jeśli w polu adresu wyświetlony zostanie przycisk Reader,
stuknij w niego.

78

Rozdział 7

Safari

background image

Ustawianie wielkości czcionki

Stuknij w

.

Artykuł — oznaczanie zakładką,
dodawanie do listy Czytelnia
lub ekranu początkowego,
udostępnianie lub drukowanie

Stuknij w

.

Powracanie do widoku normalnego Stuknij w Gotowe.