iPhone - Przeglądanie stron internetowych

background image

Przeglądanie stron internetowych

Wyszukiwanie w

Internecie i na

ELHŧćFHMVWURQLH

3U]HFKRG]HQLHPLĕG]\

RWZDUW\PLVWURQDPL

LQWHUQHWRZ\PLOXE

RWZLHUDQLHQRZHMVWURQ\

6WXNQLMGZXNURWQLHZ

U]HF]OXE]VXĸUR]VXĸ

SDOFHDE\SRZLĕNV]\þ

OXESRPQLHMV]\þ

:SURZDG]DQLHDGUHVXLQWHUQHWRZHJR 85/ 

'RGDZDQLH]DNãDGNLGRGDZDQLHGROLVW\&]\WHOQLD

GRGDZDQLHLNRQ\GRHNUDQXSRF]ćWNRZHJR

XGRVWĕSQLDQLHVWURQ\OXEGUXNRZDQLHVWURQ\

6WXNQLMZSDVHNVWDWXVXDE\V]\ENR

SU]HZLQćþGRJyU\

:\ŋZLHWODQLH]DNãDGHNOXEOLVW\&]\WHOQLD

Wyświetlanie strony internetowej: Stuknij w pole adresu (na pasku tytułu), aby wyświetlić
klawiaturę. Wpisz adres internetowy, a następnie stuknij w Idź.
Jeśli nie widać pola adresu, stuknij w pasek statusu, aby szybko przewinąć stronę do góry.

Strony internetowe można oglądać w orientacji poziomej lub pionowej.

Wymazywanie tekstu z pola adresu Stuknij w .

Przewijanie strony

Przeciągnij w górę, w dół lub na boki.

Przewijanie ramki na stronie
internetowej

Przewijaj dwoma palcami wewnątrz ramki.

77

background image

Otwieranie nowej strony

Stuknij w , a następnie stuknij w Nowa strona. Jednocześnie można
otwierać maksymalnie osiem stron. Liczba w wskazuje liczbę otwartych
stron.

Przechodzenie do innej strony

Stuknij w , przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie stuknij w
stronę.

Zatrzymywanie pobierania strony

Stuknij w .

Ponowne ładowanie strony

Stuknij w w polu adresu.

Zamykanie strony

Stuknij w , a następnie stuknij w

obok strony.

Ochrona danych prywatnych i
blokowanie śledzenia swoich akcji
przez niektóre witryny internetowe

Wybierz Ustawienia > Safari i włącz Przeglądanie prywatne.

Ustawianie opcji Safari

Wybierz Ustawienia > Safari.