iPhone - Lista Czytelnia

background image

Lista Czytelnia

Lista Czytelnia pozwala zachowywać łącza do stron internetowych w celu ich późniejszego
przeczytania
Dodawanie łącza do bieżącej strony do listy Czytelnia: Stuknij w , a następnie stuknij w Dodaj
do listy Czytelnia.
Dodawanie łącza do listy Czytelnia: Dotknij łącza i przytrzymaj je, a następnie wybierz Dodaj do
listy Czytelnia.

Wyświetlanie listy Czytelnia

Stuknij w

, a następnie stuknij w lista Czytelnia.

Używanie iCloud do uaktualniania
listy Czytelnia na urządzeniach z
systemem iOS i komputerach

Wybierz Ustawienia > iCloud, a następnie włącz Zakładki. Zobacz „iCloud“ na
stronie 17.

Reader