iPhone - Wysyłanie wiadomości email

background image

Wysyłanie wiadomości email

Wiadomość email można wysłać do dowolnej osoby, która dysponuje adresem email.
Tworzenie wiadomości: Stuknij w

Dodawanie odbiorcy do kontaktów W polu Do wpisz nazwę lub adres email lub stuknij w

.

Rozmieszczanie odbiorców

Aby przenieść odbiorcę do innego pola (np. z Do do Dw), przeciągnij nazwę
odbiorcy w nowe miejsce.

Pogrubianie, pochylanie i
podkreślanie tekstu

Stuknij w punkt wstawiania, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia, a
następnie stuknij w Zaznacz. Przeciągnij punkty, aby zaznaczyć tekst, dla
którego chcesz określić styl. Stuknij w , a następnie w B/I/U. Stuknij w
Pogrubienie, Kursywa lub Podkreślenie, aby zastosować styl.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo w
wiadomości email

W programie Zdjęcia wybierz zdjęcie lub wideo, stuknij w

, a następnie

stuknij w Wyślij zdjęcie (email) lub Wyślij wideo (email). Możesz także
kopiować i wklejać zdjęcia oraz wideo.
Aby wysłać wiele zdjęć lub wideo, stuknij w

podczas przeglądania

miniaturek w albumie. Stuknij w zdjęcia i wideo, aby je zaznaczyć, a
następnie stuknij w Udostępnij lub Email.

71

Rozdział 6

Mail

background image

Zachowywanie wiadomości
roboczej w celu późniejszego
dokończenia

Stuknij w Anuluj, a następnie stuknij w Zachowaj. Wiadomość zostanie
zachowana w skrzynce Robocze. Dotknij i przytrzymaj , aby szybko
uzyskać do niej dostęp.

Odpowiadanie na wiadomość

Stuknij w

, a następnie stuknij w Odpowiedz. Pliki lub obrazy dołączone

do oryginalnej wiadomości nie są przesyłane wraz z odpowiedzią. Aby
dodać załączniki, zamiast odpowiadać prześlij wiadomość dalej.

Cytowanie części wiadomości,
na którą odpowiadasz lub którą
przesyłasz dalej

Dotknij i przytrzymaj, aby zaznaczyć tekst. Przeciągnij uchwyty, aby
zaznaczyć tekst, który ma zostać zacytowany w odpowiedzi, a następnie
stuknij w

.

Aby zmienić wcięcie cytowanego tekstu, dotknij i przytrzymaj, aby
zaznaczyć tekst, a następnie stuknij w . Stuknij w Poziom cytowania, a
następnie stuknij w Zwiększ lub Zmniejsz.

Przesyłanie wiadomości dalej

Otwórz wiadomość i stuknij w

, a następnie stuknij w Prześlij dalej.

Udostępnianie danych
kontaktowych

W programie Kontakty wybierz kontakt, a następnie stuknij w Wyślij kontakt
na dole ekranu informacji.