iPhone - Sprawdzanie i odczytywanie poczty

background image

Sprawdzanie i odczytywanie poczty

Ekran skrzynek pocztowych daje szybki dostęp do wszystkich skrzynek przychodzących i innych.

Po otworzeniu skrzynki pocztowej Mail pobiera i wyświetla najnowsze wiadomości. W
ustawieniach Mail można określić liczbę pobieranych wiadomości. Zobacz „Konta i ustawienia
programu Mail“ na stronie 74.

Nieprzeczytane

ZLDGRPRŋFL

/LF]EDZLDGRPRŋFL

ZZćWNX

Porządkowanie wiadomości według
wątku

Wybierz Ustawienia > Poczta, kontakty, inne, a następnie włącz lub wyłącz
przełącznik Używaj wątków.
Wiadomości mogą być uporządkowane według wątków. Wówczas
wszystkie powiązane ze sobą wiadomości widoczne są w skrzynce
pocztowej jako pojedyncza pozycja. Zobacz „Konta i ustawienia programu
Mail“ na stronie 74.

Sprawdzanie poczty

Wybierz skrzynkę pocztową lub stuknij w w dowolnym momencie.

Wczytywanie dodatkowych
wiadomości

Przewiń na sam dół listy wiadomości i stuknij we Wczytaj dalsze
wiadomości.

70

background image

Przybliżanie fragmentu wiadomości Stuknij dwukrotnie w obszar, aby go powiększyć. Gdy ponownie stukniesz

dwa razy, przywrócony zostanie oryginalny rozmiar wiadomości. Aby
powiększać i pomniejszać, możesz też rozsuwać i zsuwać palce.

Zmiana rozmiaru kolumny
i dopasowanie jej do ekranu

Stuknij dwukrotnie w tekst.

Wyświetlanie wszystkich odbiorców
wiadomości

Stuknij w Szczegóły. Stuknij w nazwę lub adres email, aby wyświetlić dane
kontaktowe odbiorcy, lub stuknij w numer telefonu lub adres email, aby
skontaktować się z tą osobą.

Dodawanie odbiorcy wiadomości
do listy kontaktów

Stuknij w wiadomość, a następnie — jeśli to konieczne — stuknij
w Szczegóły, aby wyświetlić odbiorców. Następnie stuknij w nazwisko lub
adres email, a następnie stuknij w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do
istniejącego.

Oznaczanie wiadomości jako
sygnalizowanej lub nieprzeczytanej

Otwórz wiadomość, a następnie — jeśli to konieczne — stuknij
w Szczegóły. Następnie stuknij w Oznacz.
Aby oznaczyć wiele wiadomości jako nieprzeczytane, zobacz
„Porządkowanie poczty“ na stronie 73.

Otwieranie zaproszenia na
spotkanie

Stuknij w zaproszenie. Zobacz „Odpowiadanie na zaproszenia“ na stronie 93.