iPhone - Ulubione

background image

Ulubione

Ulubione umożliwiają szybki dostęp do często używanych numerów telefonu.
Dodawanie numeru kontaktu do listy ulubionych: Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt. Stuknij
w Do ulubionych. Wybierz numer telefonu lub adres email (na potrzeby połączeń FaceTime). Na
iPhonie 4 wybierz zachowanie jako połączenie głosowe lub połączenie FaceTime.

Aby wykonać połączenie do kontaktu w Ulubionych, stuknij w Ulubione i wybierz kontakt. Jeśli
obok nazwy wyświetlany jest symbol , iPhone wykona połączenie FaceTime.

Dodawanie kontaktu do ulubionych
z listy ostatnich połączeń

Stuknij w Ostatnie, stuknij w

obok nazwy kontakty, a następnie stuknij

w Do ulubionych.

Usuwanie kontaktu z listy
ulubionych

Stuknij w Ulubione, a następnie w Edycja. Następnie stuknij w

obok

kontaktu lub numeru i stuknij w Usuń.

Zmiana kolejności listy ulubionych

Stuknij w Ulubione, a następnie w Edycja. Następnie przeciągnij obok
kontaktu na nowe miejsce na liście.