iPhone - Połączenia międzynarodowe

background image

Połączenia międzynarodowe

Wykonywanie połączeń międzynarodowych z własnego kraju

Informacje o wykonywaniu połączeń międzynarodowych (wraz z ich cenami) uzyskasz od
operatora komórkowego lub znajdziesz na jego witrynie internetowej.

Korzystanie z iPhone'a za granicą

Podczas podróży za granicę możliwość używania iPhone'a do wykonywania połączeń, wysyłania i
odbierania wiadomości tekstowych i używania programów korzystających z dostępu do Internetu
zależy od dostępnych sieci.
Włączanie roamingu międzynarodowego: Informacje o dostępności roamingu
międzynarodowego i cenach uzyskasz od swojego operatora komórkowego.

Ważne: 

Za połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i przesyłanie danych w roamingu mogą

być pobierane opłaty. Aby uniknąć opłat za połączenia i dane przesyłane z wykorzystaniem sieci
komórkowej (w tym Visual Voicemail) w roamingu poza siecią Twojego operatora, wyłącz roaming
głosowy i roaming danych.

Jeśli masz iPhone'a 4S, który został aktywowany w sieci CDMA, możesz z niego korzystać w
roamingu w sieciach GSM po zainstalowaniu karty SIM. Zobacz „Instalowanie karty SIM“ na
stronie 14. Podczas roamingu w sieci GSM iPhone ma dostęp do funkcji tej sieci GSM. Korzystanie
z takich funkcji w roamingu może podlegać opłatom. Więcej informacji na ten temat otrzymasz
od operatora komórkowego.

Wyłączanie roamingu głosowego w
sieci CDMA

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć.
Wyłączenie roamingu głosowego powoduje wyłączenie połączeń
telefonicznych poza siecią macierzystą.

Wyłączanie roamingu danych

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć.
Wyłączenie roamingu danych powoduje wyłączenie przesyłania danych
z wykorzystaniem sieci komórkowej. Programy korzystające z dostępu
do Internetu są wyłączone, chyba że iPhone ma dostęp do Internetu
przez połączenie Wi-Fi. Podczas roamingu wiadomości Visual Voicemail są
zawieszone, chyba że operator nie pobiera za nie opłat.

Ustawianie dodawania w iPhonie
prawidłowego prefiksu przy
wykonywaniu połączeń z innych
krajów

Wybierz Ustawienia > Telefon, a następnie włącz Kod kraju (funkcja nie
jest dostępna we wszystkich regionach). Dzięki temu można wykonywać
połączenia do swoich kontaktów i ulubionych numerów bez konieczności
wpisywania prefiksu ani kodu międzynarodowego.

Wybieranie sieci operatora

Wybierz Ustawienia > Operator. Ta opcja jest dostępna tylko poza siecią
macierzystą i w przypadku operatorów, którzy zawarli umowy roamingowe
z Twoim operatorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Operator“ na
stronie 176.

Korzystanie z sieci GSM za granicą
przy użyciu iPhone'a CDMA

Wybierz Ustawienia > Sieć > roaming, a następnie wyłącz Roaming CDMA.

Sprawdzanie wiadomości na
poczcie głosowej bez dostępu do
Visual Voicemail

Wybierz własny numer (w przypadku CDMA po wybraniu własnego
numeru wybierz #) lub dotknij przycisku „1” na klawiaturze numerycznej i
przytrzymaj go.

Wyłączanie transmisji danych przez
sieć komórkową

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć.

68

Rozdział 5

Telefon

background image

Wyłączanie usług sieci komórkowej Przejdź do Ustawień, stuknij w Tryb Samolot, aby go włączyć, a następnie

stuknij w przełącznik Wi-Fi, aby włączyć obsługę Wi-Fi.
Połączenia przychodzące są przekierowywane do poczty głosowej. Jeśli
chcesz ponownie wykonywać i odbierać połączenia oraz uzyskać dostęp do
wiadomości na poczcie głosowej, wyłącz tryb Samolot.