iPhone - Dzwonki, przełącznik Dzwonek/Cisza i wibracje

background image

Dzwonki, przełącznik Dzwonek/Cisza i wibracje

iPhone jest dostarczany z dzwonkami, które są emitowane dla połączeń przychodzących, alarmów
budzika i minutnika. W niektórych krajach istnieje możliwość kupowania dzwonków w iTunes
Store. Przełącznik Dzwonek/Cisza umożliwia włączanie i wyłączanie dzwonka, a ustawienia
Dźwięki — ustawianie opcji wibracji. Domyślnie iPhone wibruje zarówno w trybie dzwonka, jak i
w trybie cichym.
Wybieranie domyślnego dzwonka: Wybierz Ustawienia > Dźwięki > Dzwonek.
Włączanie lub wyłączanie dzwonka: Przełącz przełącznik z boku iPhone'a. Zobacz „Przełącznik
Dzwonek/Cisza“ na stronie 12.

Ważne: 

Przełącznik Dzwonek/Cisza nie ma wpływu na odtwarzanie dźwięków budzika.

Ustawianie wibracji w iPhonie: Wybierz Ustawienia > Dźwięki. Osobne narzędzia pozwalają
ustawić wibracje dla trybu dzwonka i dla trybu cichego.

Przypisywanie innego dzwonka do
kontaktu

W programie Kontakty wybierz kontakt, stuknij w edycję, a następnie
stuknij w Dzwonek i wybierz dzwonek.

Kupowanie dzwonka w iTunes
Store

Zobacz „Kupowanie muzyki, książek audio i dźwięków“ na stronie 125.

67

Rozdział 5

Telefon

background image

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Dźwięki i przełącznik Dzwonek/Cisza“ na stronie 177.