iPhone - Powiadomienia

background image

Powiadomienia

Powiadomienia Push są wyświetlane w centrum powiadomień i przekazują informacje nawet
wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia są różne w przypadku różnych
programów. Mogą być to komunikaty tekstowe, dźwięki lub plakietki z numerem, wyświetlane na
ikonie programu na ekranie początkowym.

Powiadomienia można wyłączyć, można też zmieniać kolejność ich wyświetlania.
Włączanie lub wyłączanie powiadomień: Wybierz Ustawienia > Powiadomienia. Stuknij w rzecz
na liście, a następnie włącz lub wyłącz powiadomienia dla tej rzeczy.
Programy, dla których powiadomienia zostały wyłączone, są wyświetlane na liście Nie w centrum
powiadomień.

174

Rozdział 32

Ustawienia

background image

Zmiana liczby powiadomień

Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz rzecz na liście
centrum powiadomień. Stuknij w Pokaż, aby ustawić liczbę powiadomień
tego typu wyświetlanych w centrum powiadomień.

Zmiana stylu alarmu

Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz rzecz na liście
centrum powiadomień. Wybierz styl powiadomień lub Brak, aby wyłączyć
powiadomienia i plakietki. Powiadomienia będą nadal wyświetlane
w Centrum powiadomień.

Zmiana kolejności powiadomień

Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie stuknij w Edycja.
Przeciągnij powiadomienia, aby ułożyć je w żądanej kolejności.
Aby wyłączyć powiadomienie, przeciągnij je na listę Nie w centrum
powiadomień.

Wyświetlanie plakietek z liczbą
powiadomień na ikonach
programów

Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz rzecz na liście
centrum powiadomień i wyłącz Plakietka na ikonie.

Ukrywanie alarmów, gdy iPhone
jest zablokowany

Wybierz Ustawienia > Powiadomienia, a następnie wybierz program na
liście centrum powiadomień. Wyłącz Na zablokowanym ekranie, aby ukryć
alarmy programu, gdy iPhone jest zablokowany.

W przypadku niektórych programów dostępne są dodatkowe opcje. Na przykład, dla
programu Wiadomości można określić, ile razy ma być powtarzany dźwięk alarmu oraz czy w
powiadomieniu wyświetlany ma być podgląd wiadomości.