iPhone - Jasność

background image

Jasność

Jasność ekranu ma wpływ na czas pracy na baterii. Aby przedłużyć czas pozostały do ładowania
iPhone'a, wygaszaj ekran lub korzystaj z Automatycznej jasności.
Zmiana jasności ekranu: Wybierz Ustawienia > Jasność i przeciągnij suwak.

Ustawianie automatycznej regulacji
jasności w iPhonie

Wybierz Ustawienia > Jasność i włącz lub wyłącz Automatyczna jasność.
Jeśli Automatyczna jasność jest włączona, iPhone reguluje jasność ekranu
na podstawie wskazań czujnika natężenia światła w otoczeniu.