iPhone - Hotspot osobisty

background image

Hotspot osobisty

Hotspot osobisty (iPhone 4 lub nowszy) umożliwia udostępnianie połączenia internetowego
komputerowi lub innemu urządzeniu (np. iPodowi touch, iPadowi lub innemu iPhone'owi)
połączonego z iPhone'em przez Wi-Fi. Hotspotu osobistego można używać także do
udostępniania połączenia internetowego komputerowi podłączonemu do iPhone'a przez
Bluetooth lub USB. Hotspot osobisty działa tylko wtedy, gdy iPhone jest podłączony do Internetu
przez sieć komórkową.

Uwaga:  Funkcja ta może nie być dostępna we wszystkich regionach. Naliczone mogą zostać
dodatkowe opłaty. Więcej informacji na ten temat otrzymasz od operatora komórkowego.
Udostępnianie połączenia z Internetem: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć i stuknij w
Skonfiguruj Hotspot osobisty (jeśli opcja ta zostanie wyświetlona) w celu skonfigurowania usługi
dla operatora.

Po włączeniu Hotspotu osobistego można podłączać inne urządzenia następującymi metodami:

Â

W-Fi: Na urządzeniu wybierz iPhone'a z listy dostępnych sieci Wi-Fi.

Â

USB: Podłącz komputer do iPhone'a za pomocą przewodu łączącego złącze dokujące z
gniazdem USB. W preferencjach Sieć komputera wybierz iPhone'a i skonfiguruj ustawienia
sieciowe.

Â

Bluetooth: Na iPhonie wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth, a następnie włącz Bluetooth.
Informacje o łączeniu iPhone'a w parę z urządzeniem i ustanawianiu między nimi połączenia
można znaleźć w dokumentacji dołączonej do komputera.

Po nawiązaniu połączenia u góry ekranu iPhone'a pojawi się niebieski pasek. Po podłączeniu
do gniazda USB w komputerze Hotspot osobisty pozostaje włączony — nawet wtedy, gdy nie
używasz połączenia internetowego.

Uwaga:  Na pasku statusu urządzeń z systemem iOS korzystających z Hotspotu osobistego
wyświetlana jest jego ikona .

Zmiana hasła Wi-Fi dla iPhone'a

Wybierz Ustawienia > Hotspot osobisty > Hasło Wi-Fi, a następnie
wprowadź hasło, składające się co najmniej z 8 znaków.

Monitorowanie użycia sieci
komórkowej

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Użycie > Użycie sieci komórkowej.