iPhone - Zoom (przybliżanie ekranu)

background image

Zoom (przybliżanie ekranu)

Wiele programów na iPhone'a pozwala powiększać i pomniejszać poszczególne elementy. Na
przykład, w Safari można stuknąć dwa razy w stronę internetową lub rozsunąć ją palcami, aby
przybliżyć jej obszar.

Zoom to również funkcja specjalna dostępności, pozwalająca przybliżać cały ekran w dowolnym
używanym programie, dzięki czemu można lepiej widzieć zawartość ekranu.

Jeśli funkcja Zoom używana jest podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej Apple (zobacz
„Korzystanie z klawiatury bezprzewodowej Apple“ na stronie 28), obraz na ekranie podąża za
kursorem tekstowym.
Włączanie i wyłączanie funkcji Zoom: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Zoom.
Można też trzykrotnie nacisnąć przycisk Początek. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku
Początek“ na stronie 167.

167

Rozdział 31

Dostępność

background image

Uwaga:  Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Przybliżanie lub oddalanie

Stuknij dwa razy w ekran trzema palcami. Domyślnie ekran powiększany
jest o 200 procent. Jeśli ręcznie zmienisz stopień powiększenia (używając
gestu stuknięcia i przeciągnięcia, opisanego poniżej), iPhone automatycznie
powróci do tego powiększenia po dwukrotnym stuknięciu trzema palcami.

Zwiększanie powiększenia

Stuknij trzema palcami i przeciągnij nimi w górę ekranu, aby zwiększyć
powiększenie lub w dół ekranu, aby je zmniejszyć. Gest stuknięcia
i przeciągnięcia trzema palcami podobny jest do gestu stuknięcia
dwoma palcami, z tą różnicą, że nie podnosisz palców po drugim
stuknięciu — zamiast tego przeciągasz je po ekranie. Gdy rozpoczniesz
przeciąganie, możesz je kontynuować jednym palcem.

Poruszanie się po ekranie

Gdy przybliżenie jest aktywne, możesz przeciągać lub przesuwać ekran
trzema palcami. Po rozpoczęciu przeciągania możesz je kontynuować
jednym palcem, co pozwoli zobaczyć większy obszar ekranu. Jeśli chcesz
przesunąć obraz do krawędzi ekranu, przytrzymaj na niej jeden palec. Im
bliżej krawędzi ekranu umieścisz palec, tym szybsze będzie przesuwanie.
Gdy otworzysz nowy ekran, przybliżenie przesunie się na jego środek.