iPhone - Zgodność z aparatami słuchowymi

background image

Zgodność z aparatami słuchowymi

FCC (Federalna Komisja Łączności) przyjęła reguły określające zgodność cyfrowych telefonów
bezprzewodowych z aparatami słuchowymi (ang. hearing aid compatibility, HAC). Reguły te
wymagają przeprowadzenia testów określonych modeli telefonów oraz ich ocenę zgodnie
ze standardami ANSI C63.19-2007, dotyczącymi zgodności z aparatami słuchowymi. Standard
ANSI dotyczący zgodności z aparatami słuchowymi obejmuje dwa rodzaje ocen: ocena „M” za
redukcję zakłóceń częstotliwości radiowej, powodujących sprzężenia z aparatami słuchowymi
nie pracującymi w systemie pętli indukcyjnej oraz ocena „T” za sprzężenia indukcyjne z aparatami
słuchowymi pracującymi w systemie pętli indukcyjnej. Oceny te przyznawane są w skali od 1 do
4, gdzie 4 oznacza największą możliwą zgodność. Telefon jest uznawany przez FCC za zgodny
z aparatami słuchowymi, gdy otrzyma oceny M3 lub M4 za sprzężenia akustyczne oraz T3 lub T4
za sprzężenia indukcyjne.

Aby uzyskać informacje o aktualnych ocenach zgodności iPhone'a z aparatami słuchowymi,
przejdź pod adres: www.apple.com/pl/support/hac.

Oceny zgodności telefonu z aparatami słuchowymi nie gwarantują współpracy danego telefonu
z konkretnym modelem aparatu słuchowego. Niektóre aparaty słuchowe mogą działać dobrze
z telefonami nie spełniającymi wymogów dla określonych ocen. Aby upewnić się, że telefon działa
z aparatem słuchowym, należy wypróbować współpracę obu urządzeń przed zakupem.

Tryb aparatu słuchowego
iPhone 4 (GSM) jest wyposażony w tryb aparatu słuchowego, który po aktywowaniu może
redukować zakłócenia w niektórych modelach aparatów słuchowych. Tryb aparatu słuchowego
zmniejsza moc transmisji radia komórkowego w paśmie GSM 1900 MHz i może powodować
zmniejszenie zasięgu w sieciach 2G.
Aktywowanie trybu aparatu słuchowego (iPhone 4 GSM): Wybierz Ustawienia > Ogólne >
Dostępność.