iPhone - Wybieranie głosowe

background image

Wybieranie głosowe

Nawet gdy funkcja VoiceOver jest wyłączona, iPhone może odczytywać zaznaczony tekst na głos.
Włączanie Mów zaznaczone i ustawianie szybkości mówienia: Wybierz Ustawienia > Ogólne >
Dostępność > Mów zaznaczone.

Odczytywanie tekstu na głos

Zaznacz tekst, a następnie stuknij w Powiedz.