iPhone - Sterowanie głosowe

background image

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe pozwala na wykonywanie połączeń i obsługę odtwarzania muzyki za pomocą
poleceń wydawanych głosem. Zobacz „Wybieranie głosowe“ na stronie 60 i „Korzystanie z Siri i
sterowania głosowego w programie Muzyka“ na stronie 84.