iPhone - Siri

background image

Siri

Siri pozwala na sterowanie iPhone'em za pomocą poleceń głosowych, a funkcja VoiceOver
umożliwia odczytywanie głosowe odpowiedzi Siri. Informacje na ten temat można znaleźć w
sekcji Rozdział 4, „Siri,“ na stronie 41.