iPhone - Obsługa TTY

background image

Obsługa TTY

iPhone'a można podłączyć do urządzenia TTY za pomocą kabla adaptera iPhone-TTY
(sprzedawanego osobno w wielu regionach). Przejdź do witryny store.apple.com/pl/ (może nie
być dostępna we wszystkich regionach) lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów
Apple.
Podłączanie iPhone'a do urządzenia TTY: Wybierz Ustawienia > Telefon i włącz TTY, a następnie
podłącz iPhone'a do urządzenia TTY za pomocą adaptera iPhone-TTY.

Gdy w iPhonie włączona jest funkcja TTY, na pasku statusu u góry ekranu wyświetlana jest ikona
TTY ( ). Więcej informacji o urządzeniach TTY można znaleźć w dołączonej do nich dokumentacji.