iPhone - Porządkowanie półki z książkami

background image

Porządkowanie półki z książkami

Półka z książkami pozwala na porządkowanie i przeglądanie książek oraz dokumentów PDF.
Można je gromadzić w zbiorach.

'RWNQLMNVLćŧNLL

SU]\WU]\PDMMćDE\

SU]HãRŧ\þZLQQH

PLHMVFHQDSyãFH

:\ŋZLHWODQLH]ELRUyZ

Przenoszenie książki lub dokumentu PDF do zbioru: Przejdź do półki z książkami i stuknij
w Edycja. Wybierz rzeczy do przeniesienia, a następnie stuknij w Przenieś i wybierz zbiór.
Książka lub dokument PDF dodany do programu iBooks pojawia się na półce w zbiorze Książki
lub PDF. Następnie można tę rzecz przenieść do innego zbioru. Możesz np. utworzyć osobny zbiór
dla rzeczy związanych z pracą lub z nauką, osobny dla materiałów encyklopedycznych i osobny
z beletrystyką.

Wyświetlanie zbioru

Stuknij w nazwę bieżącego zbioru u góry ekranu, a następnie wybierz inny
zbiór z wyświetlonej wówczas listy.

Zarządzanie zbiorami

Stuknij w nazwę bieżącego zbioru (np. Książki lub PDF), aby wyświetlić listę
zbiorów.
Domyślne zbiory (Książki i PDF) są stałe i nie można ich edytować ani
usunąć.

Sortowanie zawartości półki
z książkami

Stuknij w pasek statusu, aby przewinąć zawartość na samą górę ekranu, a
następnie stuknij w

i wybierz porządek sortowania, stukając w jeden

z przycisków widocznych na dole ekranu.

Usuwanie książek z półki

Stuknij w Edycja, a następnie stuknij w każdą książkę lub dokument PDF do
usunięcia, tak aby pojawił się na niej symbol oznaczenia. Stuknij w Usuń.
Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.
W przypadku usunięcia książki kupionej w iBookstore można pobrać ją
ponownie, przechodząc do sklepu i stukając w Purchases (Zakupione).

Wyszukiwanie książki

Przejdź do półki z książkami. Stuknij w pasek statusu, aby przewinąć na
samą górę ekranu. Następnie stuknij w . Wyszukiwanie dotyczy tytułu
i nazwiska autora.

154

Rozdział 30

iBooks