iPhone - Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go w wiadomości email

background image

Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go w wiadomości email

Dokumenty PDF można wysyłać jako załączniki wiadomości email bezpośrednio z programu
iBooks. Istnieje również możliwość drukowania dokumentów na obsługiwanej drukarce.

Drukować i wysyłać można tylko dokumenty PDF. Nie ma możliwości wysyłania ani drukowania
książek.
Wysyłanie dokumentu PDF w wiadomości email: Otwórz dokument PDF i stuknij w ,
a następnie wybierz Wyślij (email). Otwarta zostanie nowa wiadomość email z załączonym
dokumentem PDF. Zaadresuj ją, dopisz treść i stuknij w OK.

Drukowanie dokumentu PDF

Otwórz dokument PDF, stuknij w

, a następnie wybierz Drukuj. Wybierz

drukarkę, określ zakres stron i liczbę kopii, a następnie stuknij w Drukuj. Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz „Drukowanie“ na stronie 29.

153

Rozdział 30

iBooks