iPhone - Urządzenia Bluetooth

background image

Urządzenia Bluetooth

iPhone współpracuje z bezprzewodową klawiaturą Apple i innymi urządzeniami Bluetooth,
takimi jak zestawy słuchawkowe Bluetooth, zestawy samochodowe oraz stereofoniczne
słuchawki Bluetooth. Słuchawki Bluetooth innych firm mogą obsługiwać zmianę głośności
i sterowanie odtwarzaniem. Informacje dotyczące tych funkcji można znaleźć w instrukcji
obsługi urządzenia Bluetooth. Aby uzyskać informacje o obsługiwanych profilach Bluetooth,
zobacz support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pl_PL.

Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPhone'em

OSTRZEŻENIE: 

Ważne informacje dotyczące sposobów unikania uszkodzeń słuchu i

bezpiecznej jazdy znajdują się w broszurze Ważne informacje o produkcie, dostępnej pod
adresem support.apple.com/pl_PL/manuals/#iphone.

Zanim będzie można używać urządzenia Bluetooth z iPhone'em, najpierw należy połączyć je w
parę.

Łączenie słuchawek, zestawu samochodowego lub innego urządzenia Bluetooth w parę z
iPhone'em:

1

Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, aby przełączyć je w tryb

„wykrywalny” lub uruchomić wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.

2

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz Bluetooth.

3

Wybierz urządzenie na iPhonie i wprowadź kod lub numer PIN. Jeśli nie wiesz, jaki kod lub PIN

należy wpisać, zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia.

35

Rozdział 3

Podstawy

background image

Po połączeniu urządzenia Bluetooth w parę z iPhone'em należy wykonać połączenie, aby iPhone
użył tego urządzenia do kolejnych połączeń. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia Bluetooth.
Gdy iPhone połączony jest z zestawem słuchawkowym Bluetooth lub zestawem samochodowym,
połączenia wychodzące przekazywane są przez to urządzenie. Jeśli połączenie zostanie odebranie
przy użyciu urządzenia, będzie ono przekazywane przez to urządzenie. Jeśli połączenie zostanie
odebrane na iPhonie, będzie przekazywane przez iPhone'a.

Łączenie klawiatury Apple w parę z iPhone'em:

1

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz Bluetooth.

2

Naciśnij przycisk zasilania na klawiaturze bezprzewodowej Apple, aby ją włączyć.

3

W iPhonie zaznacz klawiaturę na liście urządzeń.

4

Wpisz wyświetlony kod na klawiaturze i naciśnij klawisz Return.

Uwaga:  Jednocześnie z iPhone'em może być połączona tylko jedna klawiatura bezprzewodowa
Apple. Aby połączyć inną klawiaturę, należy najpierw odwołać połączenie z bieżącą.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Korzystanie z klawiatury bezprzewodowej Apple“ na
stronie 28.

Status Bluetooth

Na pasku statusu u góry ekranu iPhone'a widoczna jest ikona Bluetooth:

Â

lub : Bluetooth jest włączony i połączony w parę z innym urządzeniem. Kolor ikony może

być inny, zależnie od aktualnego koloru paska statusu.

Â

: Bluetooth jest włączony i połączony w parę z innym urządzeniem, ale urządzenie to jest

wyłączone lub znajduje się poza zasięgiem.

Â

Brak ikony Bluetooth: Bluetooth jest wyłączony i nie jest połączony w parę z innym urządzeniem.

Odwoływanie pary iPhone'a z urządzeniem Bluetooth

Jeśli nie chcesz już używać danego urządzenia Bluetooth z iPhone'em, możesz odwołać
połączenie tych urządzeń w parę.

Odwoływanie pary z urządzeniem Bluetooth:

1

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz Bluetooth.

2

Stuknij w obok nazwy urządzenia, a następnie stuknij w Zapomnij to urządzenie.