iPhone - Zarządzanie nagraniami i udostępnianie nagrań

background image

Zarządzanie nagraniami i udostępnianie nagrań

Nagranie jest oznaczane etykietą z czasem, w którym nagranie zostało wykonane.
Oznaczanie nagrania etykietą: Stuknij w obok nagrania, stuknij w na ekranie Informacja, a
następnie wybierz etykietę lub wybierz Własna.

Usuwanie nagrania

Stuknij w nagranie na liście, a następnie stuknij w Usuń.

Wyświetlanie szczegółów nagrania

Stuknij w

obok nagrania.

Wysyłanie nagrania w wiadomości
email lub w innej wiadomości

Stuknij w nagranie na liście, a następnie stuknij w Wyślij.

146

Rozdział 28

Dyktafon