iPhone - Udostępnianie notatek głosowych przy użyciu komputera

background image

Udostępnianie notatek głosowych przy użyciu komputera

iTunes może synchronizować notatki głosowe z biblioteką iTunes po podłączeniu iPhone'a do
komputera.

Po zsynchronizowaniu notatek z iTunes pozostają one w programie Dyktafon do momentu ich
ręcznego usunięcia. Usunięcie notatki głosowej z iPhone'a nie powoduje usunięcia jej z listy
Notatki głosowe w iTunes. Jeśli jednak notatka zostanie usunięta z iTunes, to zostanie również
usunięta z iPhone'a podczas następnej synchronizacji z iTunes.
Synchronizowanie notatek głosowych z iTunes: Podłącz iPhone'a do komputera i wybierz
iPhone'a na liście urządzeń iTunes. Na górze ekranu wybierz Muzyka (między Programami i
Filmami), wybierz Synchronizuj muzykę, wybierz Dołącz notatki głosowe i kliknij w Zastosuj.

Notatki głosowe z iPhone'a zostaną wyświetlone na liście Notatki głosowe w iTunes.

147

Rozdział 28

Dyktafon

background image

Nike + iPod

29